1,5 vuotta Hycamite-rahoituspäätöksen jälkeen: demolaitos rakenteilla ja laajentuminen Yhdysvaltoihin

Ilmastorahasto päätti maaliskuussa 2022 rahoittaa Hycamiten päästöttömän vedyn demolaitosta. Nyt Hycamite on laajentumassa Yhdysvaltain markkinoille ja aloittelee samalla teollisen mittakaavan demolaitoksensa rakentamista Kokkolassa. Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka jakoi kokemuksiaan yrityksen kiireisestä vuodesta ja tulevista kasvusuunnitelmista.

Hycamite tuottaa puhdasta vetyä ja puhdasta kiinteää hiiltä pilkkomalla metaania, joka on maa- ja biokaasun tärkein ainesosa. Teknologia mahdollistaa ekologisesti kestävän vedyntuotannon, josta ei synny kasvihuonekaasupäästöjä. Vetyä voidaan käyttää kemianteollisuuden raaka-aineena, ilmastoneutraalissa polttoainetuotannossa tai päästöttömänä polttoaineena, jolla voidaan tasapainottaa tuuli- ja aurinkovoiman tehonvaihtelua. Tuotettu hiili taas soveltuu vaativaan teolliseen käyttöön, kuten akkutuotantoon, uusiin materiaaleihin tai sementtituotteiden lisäaineeksi, mikä pienentää näiden sovellusten hiilijalanjälkeä.

Merenkulun sovelluksissa Hycamite on yhdistänyt voimansa Wärtsilän kanssa kehittääkseen teknologian, joka mahdollistaa nesteytettyyn maakaasuun (LNG) perustuvan vedyntuotannon aluksilla. Konseptissa voidaan hyödyntää olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria ja vähentää hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä meriympäristössä.

Rakentaminen käyntiin 25 miljoonan euron rahoituksella

Ilmastorahaston rahoituspäätöstä seuranneet 1,5 vuotta ovat olleet meille Hycamitella vaiheikasta ja mieleenpainuvaa aikaa. Keräsimme viime heinäkuussa päättyneellä rahoituskierroksella 25 miljoonaa euroa. Investointi mahdollistaa teknologiamme skaalaamisen ja kaupallisen mittakaavan tuotannon. Tavoitteenamme on saada itse teollisuusrakennus valmiiksi täällä Kokkolassa joulukuussa 2023 ja aloittaa laitteistoasennukset tammikuussa 2024. Kokonaan toimintakunnossa laitos on viimeistään syksyllä 2024.

Demolaitoksella on kaksi tehtävää: 1) tuottaa puhdasta vetyä ja demonstroida teknologiaa ja 2) tarjota hiilinäytteitä merkittäville hiiliasiakkaillemme. Laitoksen vuotuinen nimelliskapasiteetti on 2 000 tonnia puhdasta vetyä ja 6 000 tonnia kiinteää hiiltä, jolla voidaan pienentää muiden tuotteiden hiilijalanjälkeä. Energiankulutus tulee olemaan noin 13 % vastaavan elektrolyysilaitteiston kulutuksesta.

Teollisen mittakaavan vetylaitoksen rakentaminen Kokkolaan alkaa tänä syksynä.

Laajentuminen Yhdysvaltain markkinoille

Laitoksen rakennusvaiheessa pyrimme laajentamaan Hycamiten asiakasmarkkinoita myös Suomen ulkopuolelle. Rakennamme asiakaskohteisiin vedyntuotantolaitoksia, jotka tuottavat puhdasta vetyä heidän prosesseihinsa. Suunnitelmissamme on teknologian käyttöönotto useissa teollisuuskohteissa ja merenkulun aluksissa.

Hycamite on juuri äskettäin virallisesti laajentunut Yhdysvaltain markkinoille Washingtonissa ja tarkoituksenamme on perustaa Yhdysvaltoihin tytäryhtiö syksyllä 2023. Markkinalanseeraus on lähtölaukaus Yhdysvaltain liiketoiminnalle, ja ensimmäinen aiesopimus amerikkalaisen asiakkaan kanssa on allekirjoitettu NW Naturalin, Oregonin osavaltion suurimman kaasuyhtiön, kanssa.

Kasvusuunnitelmat vaativat osaajia

Yhdysvaltain lisäksi tavoittelemme kasvua Kanadassa, Japanissa ja Euroopassa. Tavoitteenamme on perustaa vuoteen 2030 mennessä 20 tuotantolaitosta ympäri maailmaa ja tulla johtavaksi lämpökatalyyttiseen hajottamiseen (TCD) perustuvan vedyn tuottajaksi. Lisäksi haluamme olla merkittävä tekijä toimialan hiilestä irtautumisessa.

Kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa tuotantolaitoksillamme. Työllistämme tällä hetkellä 37 asiantuntijaa, ja henkilöstömäärä kasvaa Suomessa ensin 50 henkilöön vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 70 henkeen vuoden 2024 loppuun mennessä. Rekrytoinnit Yhdysvalloissa ja Kanadassa aloitetaan vuoden 2024 alussa, mutta lisätyövoimaa tarvitaan muissakin kohteissa. Luvassa on jännittävä kansainvälinen markkinalanseeraus, joten kannustamme kaikkia innokkaita ja sitoutuneita osaajia tutustumaan yritykseemme ja lähitulevaisuudessa avautuviin tehtäviin.

 

Laura Rahikka
Toimitusjohtaja
Hycamite

Edellinen artikkeli
Toni Mikkonen Ilmastorahaston vt. toimitusjohtajaksi
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston 2023 arviointi: toiminta tukenut teollisuuden puhdasta siirtymää ja erityistehtävä on ajankohtainen tulevaisuudessakin