AFRY: rahoituksen saatavuus ja hinta ovat nousseet hidasteiksi vihreän siirtymän investointien toteutumistahdille

Ilmastorahaston tilaama ja AFRYn tuottama tekoälyavusteinen selvitys havainnollistaa, miten rahoituksen heikentynyt saatavuus osuu epäonnisesti samaan hetkeen, kun uusien ilmastoteknologioiden investointeja tulisi saada toteutumaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

“Vihreässä siirtymässä on kyse ennen kaikkea tarpeesta saada aikaiseksi historiallinen investointiaalto vihreän siirtymän teknologioihin. Vuosittaiset lisäinvestointitarpeet Suomessa ovat 3-8 miljardia euroa. Suomessa on julkaistu kasvava määrä vihreän siirtymän investointiaikeita, mutta vasta pieni osa näistä hankkeista on varmistanut rahoituksensa ja edennyt toteutusvaiheeseen. Samaan aikaan kansainvälinen kilpailu investoinneista kiihtyy. Jotta investointien toteutumista Suomessa voidaan vauhdittaa, tarvitaan edelleen määrätietoista työtä ja panostuksia.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kuvailee ja jatkaa:

”Vihreän siirtymän kiihdytyskaistalla on viime vuosina ollut useita mustia joutsenia, eikä investointien eteneminen ole ollut pelkkää ruusuilla tanssia. Viime vuosien globaali turbulenssi on muodostanut investointien toteutumisen kannalta hyvin moniulotteisen toimintaympäristön. Tilaamassamme selvityksessä Afry yhdisteli algoritmiavusteista datan louhintaa, Ilmastorahaston salkkuyhtiöiden haastatteluja sekä asiantuntemustaan monimutkaisen kokonaisuuden keskeisimpien riippuvuussuhteiden havainnollistamiseksi.”

Selvityksessä todetaan muun muassa, että ilmastoinvestoinnit ovat investointeja siinä missä muutkin: niiden toteutumiseen ja tahtiin vaikuttavat samat investointiympäristön tekijät kuin muihinkin investointeihin. Tämänhetkinen taloustilanne, jossa toistaiseksi yhdistyy korkea inflaatio, nopeasti nousseet korot, matala talouskasvu sekä taantuman riski, on haastava suhdannevaihe historiallisen investointiaallon toteutumiselle. Tällä hetkellä läntisen maailman keskuspankit pyrkivät perustelluista syistä hillitsemään kulutusta ja investointeja yleisesti ottaen. Nämä toimet rajoittavat kuitenkin myös vihreän siirtymän investointien toteutumistahtia. Selvityksen mukaan rahoituskierrokset ovat viivästyneet kauttaaltaan noin 5-9 kuukautta ja esimerkiksi sijoittajien alentunut riskinottohalukkuus, vaatimus lyhyemmistä takaisinmaksuajoista sekä hitaammat ja raskaammat päätöksentekoprosessit ovat vaikeuttaneet vihreän siirtymän hankkeiden rahoitusasemaa.

Tulevien vuosien kehitystä arvioitaessa vaikutukset ovat erilaisia erityyppisille vihreän siirtymän investoinneille. Laitosinvestoinnit ovat erityisen herkkiä viivästyksille, digitaaliset ilmastoinvestoinnit pärjäävät puolestaan paremmin myös haastavissa olosuhteissa”, selvitystä vetänyt AFRYn Vice President Petri Vasara kuvailee tuloksia.

Lue lisää

Lisätietoja

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi
Petri Vasara, Vice President AFRY p.040 500 9553 petri.vasara@afry.com

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina muovien kierrätyshaastetta ratkovalle Lamor Resiclolle
Seuraava artikkeli
Paula Laine eroaa Ilmastorahaston toimitusjohtajan tehtävästä