Ilmastorahasto rahoittaa betoniteollisuuden päästövähennyksiä vauhdittavaa Betolarin digitaalista alustaa

Ilmastorahasto on myöntänyt 7 miljoonan euron pääomalainan materiaaliteknologiayritys Betolar Oyj:lle. Rahoitus kohdistuu päästövähennyksiä tehostavaan digialustaan ja on Ilmastorahaston ensimmäinen digitaaliseen ratkaisuun kohdistuva rahoitus.

Sementin tuotanto on yksi suurimpia päästölähteitä ihmisen toiminnassa, aiheuttaen vuosittain noin 7 % globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Betolarin ratkaisun huomattavan päästövähennyspotentiaalin perustana on neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen olemassa olevilla teollisuuden sivuvirroilla, jolloin betonin raaka-aineiden päästöjä voitaisiin vähentää jopa 80 % verrattuna vastaaviin perinteisiin betonituotteisiin. Sideaineratkaisussa käytetään muun muassa metalli-, kaivos- ja energiateollisuuden sivuvirtoja sekä jokaiselle sivuvirralle erikseen räätälöityä kemikaalista aktivaattoria.

Betolarin ratkaisussa uutta on sementtiä korvaavien sivuvirtojen, muiden raaka-aineiden ja näitä yhdistävän reseptiikan tuominen digitaaliselle alustalle. Tämä voi mahdollistaa merkittävät päästövähennykset laajemmassa mittakaavassa ja aikaisemmin kuin ilman digitaalista ratkaisua.

Betolarilla on kunnianhimoinen globaali suunnitelma liiketoimintansa kehittämiseen, johon liittyy mittava rahoitustarve. Vuoden 2021 aikana Betolar on muun muassa neuvotellut Ilmastorahaston rahoituksesta sekä kerännyt noin 5 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Betolar on 18.11.2021 ilmoittanut listautumisaikeistaan sekä tavoittelevansa osakeannin kautta yhteensä noin 30 miljoonaa euroa lisärahoitusta kasvustrategiansa toteutukseen.

Voimakasta kasvua tavoittelevaan yhtiöön liittyy merkittäviä rahoitustarpeita ja riskejä. Betolarin rahoitussuunnitelmassa eri osat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden niin kohdentumisen kuin riskien jakautumisenkin osalta. Ilmastorahaston rahoitus kohdistuu digitaalisen alustan kaupallistamiseen ja toteutuu sitä mukaa kun yhtiö edistyy alustan kaupallistamisen keskeisissä virstanpylväissä. Betolar on Ilmastorahaston ensimmäinen digitaalisen ratkaisun rahoituskohde ja onnistuessaan ratkaisuun liittyy mittava globaali päästövähennyspotentiaali.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee yhtiön rahoituspäätöstä.

Betolarin tavoitteena on luoda liiketoimintamallinsa ympärille geopolymeeriteknologiasta kerrytettävään dataan perustuva liiketoimintaekosysteemi. Päästövähennyksiä tehostavan digiratkaisun luomisessa Betolarin tekoälyalustan rooli tulee olemaan keskeinen. Ilmastorahaston rahoituksella on oma selkeä roolinsa liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmassamme. Rahoituksen avulla pyrimme tehostamaan kehitystyötämme ja sen myötä myös nopeuttamaan ratkaisumme myönteisiä ilmastovaikutuksia globaalisti.”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen sanoo.


Betolarin ratkaisu:

Vuonna 2016 perustettu Betolar on suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys. Yhtiö on kehittänyt geopolymeeripohjaisen Geoprime®-sideaineratkaisun, jolla voidaan vähentää betonin raaka-aineiden hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna vastaaviin perinteisiin betonituotteisiin. Yhtiö on analysoinut eri teollisuuden aloilta yli 400 sivuvirtamateriaalin hyödynnettävyyttä, jolloin päästövähennysten lisäksi voidaan ratkaista globaalisti myös merkittävää jäteongelmaa ja säästää neitseellisiä luonnonvaroja.

Betolarin ratkaisulla on maailmanlaajuiset markkinat ja yhtiö tarjoaa ratkaisuaan vaihtoehtona perinteisille sementtipohjaisille ratkaisuille erityisesti Aasiassa ja Euroopassa, missä yhtiön mukaan tuotetaan vuosittain noin 80 % ja vajaat 10 % globaalisti tuotetusta runsaasta neljästä miljardista tonnista sementtiä.

Betolarin suunnittelema digitaalinen alusta on tarkoitettu lyhentämään uuden asiakkuuden avaamiseen käytettyä aikaa, nopeuttamaan reseptien kehitystä sekä mahdollistamaan prosessiautomaatiota, minkä tavoitteena on mahdollistaa suurempi päästövähennys nopeammalla aikataululla.

Yhtiö tavoittelee jopa 150 miljoonan tonnin kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Ilman data- ja tekoälyalustan kautta tehtävää liiketoimintaa samalla aikavälillä päästäisiin vain murto-osaan kumulatiivisista päästövähennyksistä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa, että yhtiö onnistuu alustan kehittämisen ja kaupallistamisen lisäksi myös kaupallisessa ja tuotekehityssuunnitelmassaan.

Ilmastorahaston 7 miljoonan euron pääomalaina kohdistuu Betolarin digitaalisen alustan kaupallistamiseen, ja laina nostetaan kolmessa erässä yhdessä sovittujen digitaalisen alustan kaupallisten virstanpylväiden saavuttamisen perusteella. Laina on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella markkinaehtoisella korolla, jonka lisäksi siihen sisältyy korkopreemio.


Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, p. 050 306 6335, matti.lopponen@betolar.com

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, p. 040 828 2632, riikka.ylikoski@betolar.com

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Betolar on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden laajoja sivuvirtoja sementin korvikkeeksi. Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä kilpailukykyiseen hintaan perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän murroksen, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahasto etsii viestinnän johtavaa asiantuntijaa sekä johtavaa lakimiestä
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston rahoituskohde Aurelia Turbines vauhdittaa siirtymää vetyteollisuuteen