Uutisarkisto

Uutinen
Ilmastorahaston toiminta lakkaa
Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti valtion pääomasijoitustoimintaa tehostetaan keskittämällä se Suomen Teollisuussijoitus-konserniin. Osana valmistelua, työ- ja elinkeinoministeriö on päätynyt lakkauttamaan Ilmastorahaston toiminnan välittömästi kokonaisuudessaan. Elinkeinoministeri Wille Rydmanin päätöksen ja hallituksen…
Lue lisää
Uutinen
Ilmastorahastolta 6,8 miljoonaa euroa Meriauralle merenkulun vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton laajentamiseksi
Ilmastorahasto on myöntänyt 6,8 miljoonan euron juniorilainan merikuljetusyhtiö Meriauran uudisrakennusohjelmalle vähähiilisten laivaratkaisujen käyttöönottoon. Päästöintensiivisessä rahtiliikenteessä uusiutuvilla polttoaineilla kulkevilla tehokkaammilla aluksilla on mahdollisuus viitoittaa tietä päästövähennyksiin koko alalla.   Meriliikenteen osuus…
Lue lisää
Uutinen
Kaksoisolennaisuusanalyysin toteuttaminen Ilmastorahastossa
Toteutimme Ilmastorahastossa kaksoisolennaisuusanalyysin keväällä 2023 osallistaen siihen yhtiön omia asiantuntijoita ja johtoryhmää. Erityisesti positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat toimintamme keskiössä. Kuvaamme artikkelissa analyysimme tuloksia erityisesti rahoittajan näkökulmasta. EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti,…
Lue lisää
Uutinen
Ilmastorahastolta 4 M€ Filtrabitin teollisuuden pölyerotinratkaisuille
Ilmastorahasto on myöntänyt 4 M€ pääomalainan suomalaiselle teollisen mittaluokan pölynerotinjärjestelmien valmistajalle Filtrabit Oy:lle. Yhtiön ratkaisu erottaa tehokkaasti teollisuuden pölypitoisia kaasuvirtoja, vähentäen teollisuuden aiheuttamia ilmansaasteita ja vauhdittaen päästövähennyksiä kerätyn raaka-aineen uusiokäytön…
Lue lisää
Uutinen
Ilmastorahastolta 5 miljoonaa euroa älykkäisiin sähkövarastoihin erikoistuneen Cactoksen infrastruktuurirahastoon
Ilmastorahasto on päättänyt 5 miljoonan euron rahastosijoituksesta Cactos Fleet Finland -infrastruktuurirahastoon älykkäiden sähkövarastojen käyttöönoton vauhdittamiseksi. Infrastruktuurirahaston sijoituskohteena toimivat energiavarastot tehostavat yritysten sähköistymistä, tukevat puhtaan sähköjärjestelmän infrastruktuuria sekä vauhdittavat uusiutuvan sähkön…
Lue lisää