Ilmastorahasto vauhdittaa Elstorin ratkaisua höyryn- ja lämmöntuotannon päästövähennyksiin osana teollisuuden sähköistymistä

Ilmastorahasto Oy on myöntänyt enintään 4 miljoonan euron pääomalainan Elstor Oy:n energiaratkaisun käyttöönoton vauhdittamiseen. Elstor-lämpövaraston avulla voidaan kustannustehokkaasti korvata fossiilisia polttoaineita höyryn- ja lämmöntuotannossa esimerkiksi elintarviketeollisuudessa ja keskisuurissa kaukolämpöyhtiöissä.  Ratkaisun markkinapotentiaali Suomessa vastaa jopa puolen miljoonan tonnin päästövähennystä, mikä on noin 1 % Suomen kokonaispäästöistä.

Teollisuuden sähköistyminen sekä vähähiilisten ratkaisujen ja energiantuotantomuotojen käyttöönotto ovat ensimmäisiä askelia hiilineutraaliuspolulla.

Sähköistyminen ja siirtymä uusiutuvaan energiaan nousevat usein esille tärkeimpinä ilmastotoimina. Mutta uusiutuvan energian tuotanto edellyttää energian varastointia ja siinä missä sähköä voidaan tuottaa päästöttömästi, teollisuuden vaatimat lämpö ja höyry tuotetaan usein vielä fossiilisilla polttoaineilla. Elstorin lämpövarasto vastaa molempiin tarpeisiin ja vielä sellaisessa koossa, että päästövähennyksistä kiinnostunut asiakas – vaikka leipomo tai paikallinen energiayhtiö – saa kustannustehokkaan ratkaisun omalle tontilleen”, Elstorin toimitusjohtaja Kari Suninen kuvaa ratkaisun merkitystä.

Elstor on kehittänyt ratkaisun, joka varastoi sähköä lämpöenergiaksi, jota sitten vapautetaan lämpönä tai höyrynä tarpeen mukaan asiakkaan prosessien käyttöön. Lämpövarastolla voidaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä ja höyryä teollisuuden ja energiantuotannon prosesseissa.  Yhtiöllä on tällä hetkellä kaksi pilottilaitosta: toinen lämmön tuotantoon ja toinen höyryn.

Rahoituksemme vauhdittaa Elstorin vähähiilisen ratkaisun käyttöönottoa erityisesti pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Määräaikaisilla ja laitekohtaisilla rahoitusehdoillamme tarjoamme Elstorille selkeän kannusteen nopeuttaa siirtymää fossiilisesta lämmön- ja höyryntuotannosta uusiutuvan energian käyttöön ja varastointiin. Käyttöpääomarahoituksemme mahdollistaa Elstor-yksikköjen tarjoamista teollisuusasiakkaille myös vuokramallilla, joka voi olla osalle Elstorin asiakaskunnasta houkuttelevampi vaihtoehto kuin omaan yksikköön investoiminen”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kuvailee rahoituksen tavoitteita.

Maailmassa on meneillään neljäs teollisuusmurros ja investoinnit ovat valtavat, kun energiainfrastruktuuri pitää rakentaa tukemaan uusiutuvaa energiaa. Päästövähennysten lisäksi lämpövarastomme antaa mahdollisuuden energiaomavaraisuuden kasvattamiseen. Ilmastorahaston rahoitus on erinomainen työkalu lämpövarastomme kaltaisen uuden teknologisen ratkaisun käyttöönoton vauhdittamiseen ja tämänkaltaista rahoitusta on Suomessa kaivattukin”, Elstor Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Piispanen täsmentää.


Elstor-ratkaisu:

Lämpövarasto vähentää teollisuuden höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä, koska se korvaa sähköllä esimerkiksi öljyn, maakaasun ja nestekaasun polttamista. Elstorin ratkaisu mahdollistaa kustannustehokkaasti sähkön varastoinnin lämpöenergiana, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Laskennallinen lämpöenergian varastokapasiteetti on 5 MWh ja suurin mahdollinen energiamäärä laitteen läpi vuorokaudessa on noin 15 MWh. Vuorokautisella käytöllä laitteen hyötysuhde on 90–95 %. Laite pystyy toimimaan itsenäisesti omana yksikkönään etähallinnan avulla ja sen kunnossapito rajoittuu pieneen määrään pumppuja ja toimilaitteita.

Yksikkökohtainen päästövähennyspotentiaali riippuu korvattavasta polttoaineesta sekä käytetystä sähköstä. Keskimääräinen vuosittainen yksikkökohtainen päästövähennyspotentiaali on n. 300-500t CO2.

Ilmastorahaston rahoitus:

Ilmastorahaston rahoitus on enintään 4 miljoonan euron pääomalaina Elstorin käyttöpääomainvestointien rahoittamiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Ilmastorahaston laina on nostettavissa yksikkö kerrallaan ja jokaisen laitteen rahoitusosuuden ehtona on mm. laitekohtaisen päästövähennyksen todentaminen ja muun rahoituksen (vähintään 50 %) varmistuminen.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Tämän lisäksi rahoitussopimukseen on neuvoteltu konversio-oikeus, eli Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa lainaa omistusosuudeksi Elstor Oy:stä.

Päästövähennysten lisäksi Elstor-rahoituspäätöksellä on liiketoimintapotentiaalia Suomessa rekisteröityneille toimijoille mm. edullisemman lämmön tai höyryn muodossa. Ratkaisulla on myös merkittävä vientipotentiaali, koska vastaava tarve on olemassa myös globaalisti.


Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Kari Suninen, toimitusjohtaja Elstor Oy p. 040 558 3706 kari.suninen@elstor.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Elstor Oy kehittää ja valmistaa sähköllä ladattavia lämpövarastoja teollisen mittakaavan lämmön ja höyryn tuotantoon.  Ratkaisumme mahdollistaa hiilineutraalin ja päästöttömän lämpöenergian tuottamisen kustannustehokkaasti.

Edellinen artikkeli
Liity seuraamaan Ilmastorahaston toisen rahoituspäätöksen julkistusta!
Seuraava artikkeli
Ilmastorahasto avaa uuden ”Jaa ajatuksesi”-osion verkkosivuillaan sidosryhmien ja kansalaisten osallistamiseksi toiminnastaan