Do you have an investment proposal for us?

The Climate Fund on Social Media

#Vetytalous on tärkeässä roolissa siirryttäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. @AureliaTurbines tuo suurta arvoa vedyn arvoketjun loppupäässä valmistamalla teollisuuteen kaasuturbiineja, jotka voivat käyttää polttoaineena joustavasti vetyä muiden energialähteiden lisäksi.

Menu