Do you have an investment proposal for us?

The Climate Fund on Social Media

Ilmastorahastoa koskeva lakiesitys hyväksyttiin tänään eduskunnan täysistunnossa. Voimaan astuessaan, laki mahdollistaisi asymmetrisen rahoituksen hyödyntämisen entistä suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi rahoitustoiminnassa. https://www.ilmastorahasto.fi/laki-ilmastorahastosta-hyvaksyttiin-eduskunnassa/

News from our funding targets