Ilmastorahasto avaa uuden ”Jaa ajatuksesi”-osion verkkosivuillaan sidosryhmien ja kansalaisten osallistamiseksi toiminnastaan

Olemme kiinnostuneita kehittämään toimintaamme saamamme palautteen pohjalta ja siksi kuulemme mielellämme näkemyksiä ja kannanottoja sidosryhmiltämme. Monipuolinen palaute auttaa meitä rakentamaan toimintaamme paremmaksi samalla kun voimme kehittää suosituksia mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi tai huomionkohteiksi.

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien investointien ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.

Ilmastorahaston toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että yhtiön rahoituspäätöksiä ohjaa vaikuttavuusmalli ja kriteeristö, joka kattaa tasapainoisesti yhtiölle asetetut tavoitteet ja vaikutukset ovat myöhemmin todennettavissa. Kriteeristössä huomioidaan ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tarkoituksenmukainen mittaristo lyhyellä ja pitkällä aikavälillä hyödyntäen kansainvälisiä standardeja soveltuvin osin.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan palautetta investointikriteeristöömme liittyen kehittääksemme rahoitustoimintaamme ohjaavaa arviointimallia. Voit rekisteröidyttyäsi jakaa ajatuksesi meille suoraan verkkosivuillamme tai lähettää kommenttisi myös sähköpostilla.

Tutustu uuteen ”Jaa ajatuksesi”-osioon täällä.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahasto vauhdittaa Elstorin ratkaisua höyryn- ja lämmöntuotannon päästövähennyksiin osana teollisuuden sähköistymistä
Seuraava artikkeli
Uusia nimityksiä Ilmastorahastossa