Ilmastorahasto esimerkkinä julkisesta vaikuttavuussijoittamisesta kansainvälisen vihreää sijoittamista edistävän Investor Agendan tutkimuksessa

The Investor Agenda on seitsemän kansainvälisen sijoittajaverkoston yhteenliittymä, jonka tavoitteena on vauhdittaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen. Siihen kuuluvat verkostot ovat Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) sekä YK:n alaiset Principles for Responsible Investment (PRI) ja UNEP Finance Initiative. Yhteistyö pyrkii tuottamaan tietoa siitä, kuinka sijoittajat voivat parhaiten toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.  

The Investor Agenda julkaisee säännöllisesti tapaustutkimuksia tuodakseen esille edistyksellisiä sijoittajia ilmastonmuutoskentässä. Eilen julkaistuista neljästä uudesta tapaustutkimuksesta yksi käsittelee Ilmastorahastoa, pyrkien havainnollistamaan erityisesti julkisten rahoittajien roolia rahoituksen vauhdittajana ja miten sijoittajat voivat mitata vaikutuksia.  

Tapaustutkimuksessa Ilmastorahaston kerrotaan olevan yksi keinoista Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen ja tiivis tapaustutkimus nostaa esille Ilmastorahaston rahoitustoiminnan kohdentumista ja kriteerejä. Lisäksi tapaustutkimuksessa kuvataan muun muassa Ilmastorahaston instrumentaatiota ja hallintorakennetta.  

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteen tavoitteeseen vaatii arvioiden mukaan globaalisti vuosittain jopa 3 500 miljardin dollarin lisäinvestointeja nykysitoumusten päälle. Suomessa vastaavan lisäinvestointitarpeen summaksi arvioidaan 1–8 miljardia euroa vuosittain nykyisten sitoumusten päälle. Julkisella rahoituksella voi olla merkittävä rooli täydentämässä rahoitusmarkkinaa, kohdentamassa ja vivuttamassa ilmastoratkaisuja erityisesti riskipitoisemmassa skaalausvaiheessa. Ilmastorahasto on ollut ilolla mukana tuomassa vaikuttavuuslähtöisen julkisen rahoittajan roolia yksityisten ilmastoinvestointien vauhdittajana esille osana kansainvälistä tutkimusta. 


Lue lisää: 

Ilmastorahaston tapaustutkimus  

Lisätietoa The Investor Agendasta  

Ilmastotoimien investointitarpeesta Pohjoismaissa ja globaalisti sekä julkisen rahoituksen roolista: 

BCG:n raportti: Nordic Net Zero – the Green Business Opportunity 

McKinseyn raportti: The net-zero transition  

Työ- ja elinkeinoministeriön raportti vihreän siirtymän rahoituksesta kasvupolitiikan osana 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahasto hakee Analyst Traineeta kevääksi 2023
Seuraava artikkeli
Ilmastorahasto hakee rahoituksen asiantuntijaa hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin