Ilmastorahasto hyvittää 2021 hiilijalanjälkensä kotimaisilla Soilfoodin hiilinieluilla

Ilmastorahaston rahoitustoiminnan ytimessä on ilmasto- ja ympäristöratkaisujen edistäminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseksi. Yhtiön vastuullisuusohjelman mukaisesti Ilmastorahasto laskee ja hyvittää oman toimintansa hiilijalanjäljen, ja vuoden 2021 hyvityskohteeksi valikoitui maanparannuskuituja maatalouteen jalostavan suomalaisen Soilfood Oy:n hiilikrediitit.

Rahoitustoimijana Ilmastorahaston oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti toimitiloihin, energiankulutukseen ja matkustamiseen. Ilmastorahasto pyrkii minimoimaan oman toiminnan fossiilisen hiilijalanjälkensä, joka vuonna 2021 oli 77 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Hiilijalanjäljen laski Gaia Consulting GHG Protocol Corporate Standardin mukaisesti. Vuonna 2022 laskentaa kehitetään edelleen sisältämään rahoituskohdesalkun päästöjä sekä yhtiön ulkoiset due diligence-kulut.

Ilmastorahaston tehtävän ytimessä on uudenlaisten ratkaisujen edistäminen, joten halusimme löytää kotimaisen teknologian hiilijalanjälkemme hyvittämisen kohteeksi. Uusia hankkeita tulee tarjolle markkinan kehittyessä ja Ilmastorahastona toivomme olla osaltamme mukana vauhdittamassa näin myös kotimaisen hiilinielumarkkinan kehitystä”, Ilmastorahaston viestintäjohtaja Saara Mattero perustelee.  

Ilmastorahasto hyvitti päästönsä kotimaisen Puro.earth-palvelun kautta ostetuilla hiilikrediiteillä, ja kohteeksi valittiin kiertotalousyhtiö Soilfood Oy:n hiilinielut. Soilfood jalostaa maanparannuskuidut maatalouteen metsäteollisuuden sivuvirroista, jotka muussa tapauksessa hävitettäisiin polttamalla vapauttaen niiden sisältämä hiili takaisin ilmakehään. Maanparannuskäytössä osa kuitujen sisältämästä hiilestä sitoutuu maahan pitkäaikaisesti ja muodostaa hiilinielun. Maanviljelijälle kuitukäsittely on tehokas tapa lisätä peltomaan multavuutta, parantaa sen veden- ja ravinteidenpidätyskykyä sekä mikrobiologista aktiivisuutta. Näin kierrätyslannoitteena toimivat maanparannuskuidut vähentävät myös fossiilisten lannoitteiden käyttöä.

Soilfoodin tuotteiden hiilijalanjälki on laskettu ja syntyneet hiilinielut auditoitu ulkoisten asiantuntijoiden toimesta. Myyntitulot hiilinielusta jaetaan maanparannuskuitua käyttävän maanviljelijän, raaka-ainetta toimittavan teollisen toimijan sekä kuituja jalostavan Soilfoodin kesken, minkä toivotaan lisäävän sekä maanparannuskuitujen kysyntää että sivuvirtojen tarjontaa tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Ilmastorahaston päästölaskennasta yhtiön vastuullisuusraportista (s. 44)

Soilfood-ratkaisusta yhtiön omilta verkkosivuilta

Puro.earth-palvelusta verkkosivuilta

 Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston sijoitustiimi vahvistuu kevään aikana
Seuraava artikkeli
Vuosi Solar Foods -rahoituspäätöksen jälkeen: tehdaslaitos on rakentumassa ja tavoitteena saada soleiini markkinoille 2023