Ilmastorahastolta 4,2M€ Wastewiselle vaikeasti kierrätettävien muovien uusiokäyttöön

Ilmastorahasto on myöntänyt 4,2M€ pääomalainan suomalaiselle Wastewise Group Oy:lle yhtiön laitosinvestointiohjelmaan, jolla lisätään merkittävästi vaikeasti kierrätettävien muovien uusiokäyttöä. Muovinkierrätyksen arvoketjua täydentävä yhtiö laajentaa haastavien sekamuovien kemiallisen kierrätyksen laitoskapasiteettia tuottaen aikaisemmin polttoon päätyneestä muovijätteestä uusia raaka-aineita muoviteollisuudelle.  

Maailmassa syntyvän muovijätteen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana ja vain kymmenesosa muovijätteestä kierrätetään asianmukaisesti. Erilaisia muoveja on satoja, eivätkä kaikki muovityypit sovi kierrätettäväksi samalla lailla. Suurin osa kierrätettävästä muovijätteestä käsitellään mekaanisesti, mutta mekaanisen kierrätysprosessin ulkopuolelle jää esimerkiksi joukko sekamuoveja, jotka voidaan ohjata kemialliseen kierrätysprosessiin sen sijaan, että ne poltetaan sekajätteen mukana.  

Wastewise on viime vuodet kehittänyt pitkäjänteisesti omaa pyrolyysiteknologiaa ja liiketoimintakonseptia muovinkierrätyksen nopeasti kehittyvällä sektorilla. Panostukset ovat olleet onnistuneita ja Nokian laitoksemme onkin Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan tuotannossa oleva, pyrolyysiä hyödyntävä muovien kierrätyslaitos. Kehittämämme kemiallisen kierrätyksen teknologia mahdollistaa kierrätetyn muoviraaka-aineen käytön myös vaativissa sovelluksissa, kuten elintarvikemuoveissa tai lääketeollisuuden sovelluksissa, koska kemiallisesti kierrätetty muoviraaka-aine vastaa ominaisuuksiltaan neitseellistä raaka-ainetta eikä heikkene kierrossa, kuten mekaanisesti kierrätetty muoviraaka-aine”, Wastewise Groupin toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi kertoo.  

Wastewisen kehittämä teknologia mahdollistaa hankalasti kierrätettävien muovien kierrätyksen ja prosessin tuloksena syntyvällä pyrolyysiöljyllä voidaan korvata raakaöljyä muovin- ja muiden kemikaalien tuotannossa, vähentäen neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Esimerkkinä tästä aikaisemmin kierrätykseen soveltumatonta ristisilloitettua polyeteeniputkea (PEX) tuotettiin ensimmäistä kertaa kemiallisesti kierrätettyyn PEX-jätteeseen perustuvasta raaka-aineesta Wastewisen pyrolyysiteknologian avulla. Wastewisen kumppaneina hankkeessa toimivat Neste pyrolyysiöljyn jalostajana, Borealis uusiomuovin valmistajana ja Uponor PEX -putkien valmistajana. 

Muovijätteisiin liittyvät haasteet ovat olleet viime vuosina voimakkaasti julkisuudessa ja Suomessakin on tarve edelleen nostaa muovin kierrätysastetta. Muovihaasteen ratkaisu usein eri toimin on Ilmastorahaston fokuksessa ja päästövähennysten lisäksi Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaavat vaikuttavuuskriteerit painottavat myös kiertotalousvaikutuksia. Wastewise on muovin kemiallisen kierrätyksen kotimainen edelläkävijä ja olemme iloisia voidessamme vauhdittaa heidän laajennusinvestointiohjelmaansa”, Ilmastorahaston sijoitusjohtaja Toni Mikkonen kommentoi. 


Wastewisen ratkaisu:

Wastewise Group on Suomen Kiertoketju Oy:n ja Wastewise Oy:n yhdistymisen myötä vuonna 2022 syntynyt oman teknologiansa muovien ja kumien kemialliseen kierrätykseen kehittänyt yritys. Yhtiöllä on toiminnassa oleva kemiallinen muovinkierrätyslaitos Nokialla, jota laajennetaan samalla, kun Suomeen rakennetaan uusia kierrätyslaitoksia.  

Kansainvälisen ISCC Plus-kestävyyssertifikaatin mukaisesti tuotettu Wastewisen pyrolyysiöljy jalostetaan edelleen yhtiön kumppanin Nesteen toimesta pääosin uusien muovipolymeerien raaka-aineeksi. 

Päästövähennys kierrätysprosessiin syötettyä muovitonnia kohti on noin 1,9 t CO2-ekv. Yhden pyrolyysilaitoksen vuotuiseksi päästövähennykseksi on arvioitu 20 t CO2-ekv ja laajennuksen kymmenen vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 0,4 Mt CO2-ekv.  Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi muovijäte päätyy globaalisti edelleen liian usein luontoon ja vesistöihin, aiheuttaen mittavia ympäristöongelmia haitallisten ilmastovaikutusten lisäksi.  

Laitosinvestointiohjelman kokonaissuuruus on noin 12 miljoonaa euroa. Investoinnin rahoitus koostuu Ilmastorahaston 4,2 M€ pääomalainan lisäksi oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta Taaleri Sijoitus Oy:ltä sekä joukolta kotimaisia yksityishenkilöitä ja perheomisteisia sijoitusyhtiöitä. Lisäksi Nokian laitoksen laajennukseen on myönnetty 0,85 M€ investointituki.    

Ilmastorahaston 4,2 M€ pääomalaina käytetään uusien kierrätyslinjastojen rakentamiseen ja siten vaikeasti kierrätettävien muovien kiertotalouden vahvistamiseen. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus. 

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Kaisa Suvilampi, toimitusjohtaja Wastewise Group Oy p. 050 525 4222 kaisa.suvilampi@wastewise.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Wastewise Group Oy on yksityisessä omistuksessa oleva kiertotalousyritys, joka tarjoaa uuden innovatiivisen kierrätysratkaisun muoviteollisuuden haasteellisille jätevirroille. Autamme siis muoviteollisuutta siirtymässä fossiilitaloudesta kiertotalouteen! Yhtiön toiminnan keskiössä on yrityksen kehittämää pyrolyysiteknologiaa edustava tuotantolaitos, jota täydentää tytäryhtiö Wastewise Oy:n mekaaninen esikäsittelylaitos. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Nokialla, Eco Industrial Parkissa (https://eco3.fi/).

Edellinen artikkeli
Paula Laine eroaa Ilmastorahaston toimitusjohtajan tehtävästä
Seuraava artikkeli
Kaksi harjoittelijaa aloittaa Ilmastorahaston sijoitustoiminnossa