Ilmastorahastolta 5 miljoonaa euroa älykkäisiin sähkövarastoihin erikoistuneen Cactoksen infrastruktuurirahastoon

Ilmastorahasto on päättänyt 5 miljoonan euron rahastosijoituksesta Cactos Fleet Finland -infrastruktuurirahastoon älykkäiden sähkövarastojen käyttöönoton vauhdittamiseksi. Infrastruktuurirahaston sijoituskohteena toimivat energiavarastot tehostavat yritysten sähköistymistä, tukevat puhtaan sähköjärjestelmän infrastruktuuria sekä vauhdittavat uusiutuvan sähkön pientuotannon kasvattamista.

Toimiva, tasapainoinen ja hiilivapaa sähköjärjestelmä on Suomen huoltovarmuuden ja puhtaan siirtymän kannalta keskeinen edellytys. Yhteiskunnan sähköistyessä, sähkön tuotanto on valtavan murroksen edessä tulevien vuosikymmenten aikana niin tuotantomäärän kuin –rakenteenkin osalta.

Cactos Fleet Finland perustettiin, koska siirtymä uusiutuvaan energiantuotantoon tarvitsee valtavia investointeja infrastruktuuriin, erityisesti kulutusjoustoon ja sähköverkon tukemiseen. Sijoitamme pääasiassa kiinteistöihin asennettaviin sähkövarastoihin, jotka voivat verkkotason tehtäviensä ohella esimerkiksi leikata kiinteistön huipputehoa ja tarjota varavoimaa. Rahasto rahoittaa sähkövarastot ja ne tarjotaan loppuasiakkaille palveluna,” kertoo Cactoksen perustaja ja toimitusjohtaja Oskari Jaakkola.

Paikallisten sähkövarastojen avulla voidaan optimoida kiinteistön oman sähköntuotannon käyttöä – ne luovat siten myös lisäkannustimia paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

“Puhdas siirtymä edellyttää yhteiskunnan sähköistymistä jokaisella sektorilla.  Kotimaassa sähkön kysynnän ja hyvin sääriippuvaisen uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa, puhdasta sähköntuotantoa tukeva paikallinen infrastruktuuri tulee olemaan kriittinen tekijä tulevaisuuden energiajärjestelmän onnistumiselle. Cactoksen rahastossa kiinnostavaa on palvelumallilla asiakkaille tarjottavat ja siten nopeasti käyttöönotettavissa olevat sähkövarastot,” Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen perustelee rahoituspäätöstä.

Ilmastorahaston lisäksi toisena ankkurisijoittajana on OP Infra Suomi. Cactoksen rahaston tavoitteena on kerätä kokonaispääomaa 70 miljoonaa euroa, josta puolet on velkaa ja puolet pääomaa. Infrastruktuurirahaston sijoitusperiodi jatkuu noin kahden vuoden ajan, ja koko pääoma sijoitetaan älykkäisiin sähkövarastoihin Suomessa. Cactos Fleet Finland -infrastruktuurirahaston toimikausi on kymmenen vuotta.

Cactoksen tiedote.


Cactos Fleet Finland -infrastruktuurirahasto:

Cactos Oy on suomalainen vuonna 2021 perustettu yhtiö, joka rakentaa älykkäitä sähkövarastoja. Sähkövarastot kootaan joko uusista rautafosfaattikennoista tai Teslan kierrätysakuista. Energiavarastojärjestelmät mahdollistavat tehokkuuden ja toimitusvarmuuden uusiutuvan energian käytössä, mikä hyödyttää sekä paikallisia sähköntuottajia että koko sähköverkkoa.

Cactos Fleet Finland on infrastruktuurirahasto, joka omistaa sijoitustensa kautta Cactos Oy:n kehittämiä älykkäitä sähkövarastoja. Tähän mennessä suurin rahaston omistama yksittäinen sähkövarastojärjestelmä on Logitri Oy:n Tuusulan logistiikkakiinteistöön valmistunut noin 2,5 MWh sähkövarasto. Vuoden 2023 aikana rahaston sähkövarastot osallistuivat kantaverkon tukemiseen yli 5000 tunnin ajan.

Varastoitua puhdasta sähköä voidaan purkaa sähkön korkeiden hintojen aikana, jolloin se korvaa tyypillisesti fossiilista sähköntuotantoa. Cactos Oy:n valmistamien älykkäiden sähkövarastojen vahvuuksiin kuuluu pilvipalvelu, joka etäohjaa sähkövarastojen toimintaa. Pilvipalvelun avulla varastoa voidaan ladata ja purkaa automaattisesti optimaalisina ajankohtina eri datalähteisiin, kuten sääennusteeseen tai paikalliseen kulutukseen, perustuen.

Cactos Fleet Finland Ky on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) artikla 8:n mukainen vaaleanvihreä rahasto, jonka sijoitukset edistävät ympäristöön liittyviä tekijöitä. Ratkaisun suora päästövähennys syntyy fossiilisesti tuotetun sähkön korvaamisella puhtaan tuotannon aikaan varastoidulla sähköllä. Suoran päästövähennyksen arviointi ei ole kuitenkaan mielekästä, sillä pääasiallinen tavoiteltu vaikutus syntyy ennen kaikkea sähkövarastojen merkittävästä välillisestä roolista päästövähennysten mahdollistajana sähköistyvässä taloudessa. Sähkövarastoilla tuetaan sähkön jakeluverkon tasapainoista ja häiriötöntä toimintaa sekä vauhditetaan paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian kasvattamista kotimaassa.

Ilmastorahaston 5 miljoonan euron rahastosijoituksella vauhditetaan paikallisten sähkövarastohankkeiden käyttöönottoa Suomessa, mikä tukee tulevaisuuden energiajärjestelmälle olennaisen infrastruktuurin kehittymistä ja yhteiskunnan sähköistymistä.

Lisätiedot:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ilmastorahasto, p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Oskari Jaakkola, perustaja ja toimitusjohtaja, Cactos Oy, p. 041 4626 520, oskari@cactos.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Cactos Oy rakentaa älykkäitä energiavarastojärjestelmiä. Energiavarastojärjestelmät turvaavat kriittisen sähkönsaannin paikallisesti ja mahdollistavat tehokkaan uusiutuvan energian käytön globaalisti. Cactoksen energiavarastojärjestelmien pilvipalvelun avulla energiaa varastoidaan tai vapautetaan verkkoon kulutuksen ja hintojen perusteella. Vuonna 2021 perustettu Cactos rakentaa energiavarastonsa Muhoksella ja varastoja on käytössä ympäri Suomen.

Cactos Fleet Finland Ky on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen vaaleanvihreä rahasto, jonka sijoitukset edistävät ympäristöön liittyviä tekijöitä. Rahaston sähkövarastot muun muassa tukevat sähköisen liikenteen latausta tasaamalla tehopiikkejä sekä mahdollistavat paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian tehokkaamman hyödyntämisen. Lisäksi rahaston sähkövarastojen tarjoama tuki kantaverkolle mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen verkossa ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä. Vuoden 2023 alun ja joulukuun 2023 välillä rahaston sähkövarastot olivat osallistuneet kantaverkon tukemiseen yli 5000 tunnin ajan, eli yli 60% ajasta.

Edellinen artikkeli
Teema-artikkeli: Kiertotalous kestävän yhteiskunnan edellytyksenä
Seuraava artikkeli
Teema-artikkeli: Rakennetun ympäristön päästötoimissa korostuvat energia- ja materiaaliratkaisut