Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen

Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 6 miljoonan euron pääomalainan Infrakit Group Oy:n tiedonhallintapalvelun kestävyystoiminnallisuuksien kehittämiseksi ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Työkoneiden ja materiaalien käyttöä sekä kuljetuksia tehostamalla voidaan saavuttaa arviolta 5 % päästövähennykset infratyömailla. 

Infrarakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi liikenneväylien, liikennekeskusten, energia-alan tai teollisuusrakennelmien rakentamista. Sektorin päästöt ovat Suomessa vuosittain noin 1,4 Mt CO2-ekv, mistä noin 55 % aiheutuu työkoneiden sekä ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta.  

Infrakit tarjoaa infraprojektien tiedonhallintapalvelua erityisesti rakentamisen ajankäytön ja kustannusten tehostamiseksi. ”Tähän asti olemme voineet luvata asiakkaillemme noin 20 % säästöt infrarakentamisen kokonaiskuluissa toiminnan tehostuessa palvelumme kautta. Moni hanke on myös valmistunut suunnitelmia nopeammin, kuten 70 miljoonan euron hanke Valtatie 3:lla. Nyt haluamme tuoda vastaavia hyötyjä myös kestävyyspuolelle”, Infrakitin toimitusjohtaja Teemu Kivimäki kertoo. 

Infrakitin kehittämät kestävyystoiminnallisuudet tulevat tarjoamaan täsmällisempää tietoa ja työkaluja rakennusyhtiöille sekä infrastruktuurin omistajille Suomessa ja ulkomailla päästövähennysten tehostamiseksi. Palvelun avulla mahdollistetaan muun muassa ilmasto- ja ympäristödatan hyödyntäminen, sekä päästöjen mittaaminen ja ennakoiminen käyttäjien toiminnassa.  

Infrakitin kokonaisvaltainen tiedonhallintapalvelu on yksi keino vauhdittaa kestävyysnäkökulmaa rakentamisen alalla. Palvelu lisää esimerkiksi kaupunkien ja kuntien mahdollisuuksia asettaa vaatimuksia ja tavoitteita rakentajille vähäpäästöisyyden suhteen. Rahoituksellamme vauhditamme päästövähennyksiä tuovan ratkaisun kasvua sekä mahdollistamme uusien kestävyystoiminnallisuuksien kehittämistä.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee yhtiön rahoituspäätöstä.


Infrakitin ratkaisusta: 

Infrakit Group Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, joka tarjoaa pilvipohjaista tiedonhallintapalvelua infrarakentamisen työmaille. Infrakitin ratkaisua on käytetty jo yli 3000 projektissa, yhteisarvoltaan yli 30 miljardin euron edestä Suomessa ja ulkomailla.  

Infrakitin päästövähennyksissä on kyse nk. välillisistä päästövähenemistä. Yhtiön teknologia mahdollistaa päästöjen tunnistamisen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat yhtiön asiakkaiden toimenpiteistä eivätkä rahoitettavan yhtiön teknologiasta tai tuotteesta suoraan.  Infrakitin tiedolla johtamisen ominaisuudet tarjoavat työkalut hiilijalanjäljen tarkasteluun, toteutuvien päästöjen seurantaan ja toteutuksen aikaiseen päästöjen optimointiin. Tätä dataa hyödyntämällä infrarakentamisen päästöjä voidaan laskea Infrakitin asiakkaiden toimesta.  

Hankkeen päästövähennyspotentiaaliarvio perustuu yhtiön tarjoaman tietomallialustan infrarakentamista tehostavaan vaikutukseen, jolla esimerkiksi rakennusmaiden työkoneiden käyttämää polttoainekulutusta saadaan pienennettyä. Päästövähennysten suuruusluokka yhden infrarakentamishankkeen kohdalla on noin 0,6 kt CO2-ekv. Liiketoimintasuunnitelman onnistuessa kymmenen vuoden arvioitu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali olisi noin 3 Mt CO2-ekv. Uuden, kehitettävän kestävyystoiminnallisuuden tuomat päästövähennyshyödyt toteutuisivat tämän arvion lisäksi, mutta näiden hyötyjen kokoluokan arviointiin liittyy epävarmuuksia, joiden vuoksi niitä ei ole sisällytetty esitettyyn päästövähennysarvioon. Hankkeen kohdemarkkinat ovat sekä Suomessa että ulkomailla, mutta pääasiallisen kasvun yhtiö arvioi tulevan ulkomailta. 

Yhtiön seuraavien vuosien kasvu- ja kehityssuunnitelman kokonaisinvestoinnin suuruudeksi arvioidaan noin 12,6 M€, mikä koostuu Ilmastorahaston lainan lisäksi 5 M€ oman pääoman muotoisesta rahoituksesta yhtiön nykyiseltä osakkaalta sekä tukirahasta Business Finlandilta sekä ELY-keskukselta.  

Ilmastorahaston enintään 6 M€ vaihto-oikeudellinen pääomalaina kohdentuu päästövähennyksiä mahdollistavan toiminnallisuuden kehittämiseen ja ohjelmiston käyttöönoton vauhdittamiseen kansainvälisesti. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus. 


Lisätietoja: 

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ilmastorahasto p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi  

Anssi Johansson, VP of Marketing, Infrakit p. 040 592 9933, anssi.johansson@infrakit.com 

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Infrakit – Your digital transformation partner. Infrakit on infrarakentamisen vakiintuneita toimintamalleja muuttava pilvipalvelu, joka tehostaa rakentamisen tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tuemme kestävää infrarakentamista mahdollistamalla jopa 20 prosentin säästöt projektin kokonaiskustannuksista. Asiakkainamme ovat maailman edistyneimmät rakennusyritykset ja infran omistajat. Olemme auttaneet asiakkaitamme digitalisoimaan infraprojektejaan jo vuodesta 2010 – Infrakitin avulla on rakennettu yli 30 miljardin euron arvosta infraa yli 3000 projektissa 13 maassa. 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahastolta enintään 10 M€ pääomalaina Hycamitelle edistämään puhtaan vedyn ja jatkohyödynnettävän hiilen tuotantoa
Seuraava artikkeli
Ilmastorahastolta kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 125 miljoonaa euroa suomalaisille ilmastoratkaisuja kehittäville yrityksille