Ilmastorahastolta 6,8 miljoonaa euroa Meriauralle merenkulun vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton laajentamiseksi

Ilmastorahasto on myöntänyt 6,8 miljoonan euron juniorilainan merikuljetusyhtiö Meriauran uudisrakennusohjelmalle vähähiilisten laivaratkaisujen käyttöönottoon. Päästöintensiivisessä rahtiliikenteessä uusiutuvilla polttoaineilla kulkevilla tehokkaammilla aluksilla on mahdollisuus viitoittaa tietä päästövähennyksiin koko alalla.  

Meriliikenteen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 3 %, ja kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut päästöjen  nettonollatavoitteen noin vuoteen 2050 mennessä. Ilman toimenpiteitä merenkulun päästöjen ennustetaan kasvavan – jopa tuplaantuvan.

Meriaura on tilannut hollantilaiselta Royal Bodewes-telakalta kaksi bioöljykäyttöistä, kantavuudeltaan 6750 tonnin hybridialusta rahtiliikenteeseen. Kahden laivan kustannukseksi on arvioitu noin 34 miljoonaa euroa. Laivoilla voidaan parhaimmillaan saavuttaa melkein 98 % päästövähennykset verrattuna perinteisiin fossiilisilla polttoaineilla kulkeviin rahtialuksiin. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi tehokkaamman moottoriteknologian, sekä hukkalämmön, akkujen tai tuulivoiman hyödyntämisen avulla.

Tilaamamme kaksi laivaa aloittavat uudisrakennusohjelman, jolla Meriaura tähtää hiilineutraaliksi nopealla aikataululla. Tarkoituksenamme on systemaattisesti uudistaa laivastoamme sarjalla uudisrakennuksia. Bioöljyn käyttö yhdistettynä kompensaatioon mahdollistaa meille tavoitteen olla hiilineutraaleja jo 2030-luvulla”, kertoo Meriauran perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Merenkulku on keskeisessä roolissa Suomen logistiikalle ja hiilineutraaliuteen pyrkivät asiakkaat luovat osaltaan uudistumispainetta alalle.

Vesiliikenteen päästövähennysratkaisut vaihtelevat lyhyiden matkojen sähköistymisestä valtamerien rahtiliikenteen uusiutuviin polttoaineisiin ja esimerkiksi roottoripurjeisiin. Teknologiat myös muuttuvat tehokkaammiksi uusien laivasukupolvien myötä, mikä vauhdittaa alan vähähiilistymistä entisestään. Sektorin muodostaessa merkittävän osan globaaleista hiilidioksidipäästöistä, Ilmastorahastolla on luontainen rooli olla mukana rahoittamassa erilaisia ratkaisuja, kuten nyt käynnistäessämme yhteistyön ympäristöfokuksestaan tunnetun Meriauran kanssa”, Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen sanoo.


Meriauran ratkaisu

Meriaura Oy on vuonna 1986 perustettu turkulainen merikuljetuspalveluyhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin sekä vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Yhtiön alukset liikennöivät rahtiliikenteessä Euroopassa, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä.

Meriaura on perustamisesta lähtien pyrkinyt tuottamaan merikuljetuspalveluja mahdollisimman ympäristöystävällisesti laivavalintojen sekä operatiivista tehokkuutta edistävien toimenpiteiden avulla. Meriauran tavoitteena on luoda 1,5 Mt lähes hiilineutraalia kuljetuskapasiteettia vuoteen 2026 mennessä. Hankintojen kohteena olevat alukset vähentävät päästöjä kuluttamalla vähemmän polttoainetta sekä käyttämällä pääasiassa uusiutuvia, vihreitä polttoaineita.

Tilattaviin uudisrakennuksiin, eli uusiin laivoihin, tuleva polttoaineratkaisu perustuu Meriauran omaan kehitystyöhön ja sitä on menestyksekkäästi sovellettu yhtiön jo omistamissa  biopolttoainekäyttöön suunnitelluissa laivoissa.

Bioöljy tuotetaan kotimaisista jäte- ja kierrätyspohjaisista raaka-aineista, ja se on ICSS-sertifioitu tuote. Kahden aluksen kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on yhteensä 50,3  kt CO2-ekv. Päästövähennysten lisäksi Meriauran uudisrakennusohjelmassa on merkittävä demonstraatiovaikutus uuden vähäpäästöisen teknologian käyttöönottamisessa merikuljetusalan muille toimijoille.

Kahden laivan kustannukseksi on arvioitu noin 34 miljoonaa euroa. Ilmastorahaston 6,8 miljoonan euron markkinaehtoisesti hinnoitellun juniorilainan lisäksi investoinnit rahoitetaan oman pääoman ehtoisella sekä pankkirahoituksella.

Lisätiedot:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ilmastorahasto, p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Beppe Rosin, toimitusjohtaja, Meriaura Oy, p. 050 557 4323, beppe.rosin@meriaura.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Meriaura Oy (perustettu 1986) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien erikoislastien merikuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiön rahtauksessa on tällä hetkellä kaksitoista kuivalastialusta sekä kaksi kansilastialusta. Yrityksen keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys sekä ympäristöä säästävän merenkulun edistäminen. Meriaura on pitkäaikaistesteillä ja säännöllisellä käytöllä omassa laivastossaan todentanut kierrätysraaka-aineesta valmistetun 100% biopolttoaineen käytettävyyden laivaliikenteessä. Meriaura on osa listattua Meriaura Group-konsernia.

Edellinen artikkeli
Valtion kotimaisen pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoiminnan yhdistämisen mahdollistavat lakimuutokset lausuntokierrokselle
Seuraava artikkeli
Vihreän siirtymän investointisuunnitelmissa selkeää kasvua – hankkeiden etenemisessä kuitenkin suurta sektorikohtaista vaihtelua