Ilmastorahastolta 7 miljoonaa euroa Eniferille sieniproteiinin tuotantolaitoksen rakentamiseksi

Ilmastorahasto on myöntänyt 7 miljoonan euron pääomalainan eniferBio Oy:n pekilo-sieniproteiinin kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoksen rakentamiseksi Kirkkonummelle. Uudenlaisilla proteiineilla on mahdollista vastata kasvavaan proteiinin kysyntään ilmastolle ja ympäristölle ystävällisemmin. Eniferin laitoksen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä ja tuotannon alkaa vuonna 2026.

Ruoantuotanto aiheuttaa noin kolmasosan globaaleista päästöistä. Eläin- ja kasviperäisten proteiinien tuotanto vaatii merkittävää maapinta-alaa sekä runsaasti vettä, maatalous ja ruoantuotanto ovatkin globaalisti suurimmat yksittäiset tekijät luonnon monimuotoisuuden heikkenemisessä. Proteiinin kulutuksen arvioidaan jopa tuplaantuvan vuoteen 2050 mennessä – tämä lisää tarvetta etsiä ympäristön kannalta kestäviä tuotantotapoja.

Enifer aikoo tuottaa pekilo-sieniproteiinia lemmikkien ruoan, kalanrehun ja myöhemmin ihmisten ruoan raaka-aineeksi. Yhtiön kolmen kilotonnin tuotantolaitoksen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 36,5 miljoonaa euroa. Positiivisten ilmastovaikutusten lisäksi yhtiön ratkaisu edistää kiertotaloutta ja ravinnekiertoa hyödyntämällä elintarvike- ja metsäteollisuuden sokeripitoisia sivuvirtoja proteiinin valmistuksessa.

Sienillä on uskomaton kyky toimia luonnon omana kierrätyskoneistona. Me Eniferillä hyödynnämme tätä sienten luontaista ominaisuutta ja uskomme vahvasti, että sieniproteiinilla on potentiaalia nousta tulevaisuuden kestävässä ruokaketjussa merkittäväksi tekijäksi kasviproteiinien rinnalle. Sieniproteiini on monella tapaa kasviproteiinejakin kestävämpi vaihtoehto. Pekilo-sieniprosessi on täysin uniikki osa suomalaista teollista historiaa ja on mahtavaa päästä jatkamaan suomalaisten proteiinipioneerien työtä. Pekilo-prosessi herää pian eloon entistä ehompana Kirkkonummella, kiitos uusien rahoittajiemme!”, kertoo Eniferin toimitusjohtaja ja perustaja Simo Ellilä.

Maailman väkiluku ja proteiinin tarve kasvavat. Ruoantuotanto on – vielä skaalattavissa olevien teknologioidenkin tasolla – ratkaisematon, mutta keskeinen osa ilmastohaastetta. Kestävä ruoantuotanto perustunee tulevaisuudessa useisiin erilaisiin ratkaisuihin ja uudenlaisten proteiinien kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi seuraavan 10 vuoden aikana. Eniferin jo aiemmin koeteltu teknologia on mielenkiintoinen, koska sen avulla erilaisten sivuvirtojen ravinteet saadaan kiertoon ja niiden jalostusarvoa nostettua energiakäytön sijaan”, Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen kuvailee rahoituspäätöstä.


Eniferin ratkaisu

EniferBio Oy on vuonna 2020 perustettu, VTT-lähtöinen suomalainen bioteknologian startup-yhtiö, joka tuottaa sieniproteiinia lemmikkien ruoan sekä kalanrehun raaka-aineeksi ja myöhemmin myös ihmisravintoa varten.

Enifer rakentaa Kirkkonummen Kantvikiin kaupallisen mittakaavan sieniproteiinin tuotantolaitoksen.  Yhtiö tuottaa yksisoluproteiinia Pekilo-prosessilla, joka on alun perin kehitetty 1960-luvulla ja kaupallistettu 1975 metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Fermentointiprosessissa jalostetaan erilaisia teollisuuden nestemäisiä ja hiilihydraattipitoisia sivuvirtoja (sokeri-, tärkkelys- tai lignoselluloosapohjaisia syötteitä) proteiiniksi hyödyntäen Paecilomyces variotii –rihmasienikantaa. Lisäksi prosessissa tarvitaan vettä, energiaa ja ravinteita.

Eniferin tuotantoprosessi on tehokas sen käyttäessä vähän vettä ja maapinta-alaa, eikä prosessi myöskään rehevöitä vesistöjä. Yhtiön ratkaisu edistää kiertotaloutta ja ravinnekiertoa hyödyntämällä elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirtoja proteiinin valmistuksessa. Ravinteiden kierrättäminen proteiinintuotantoon kasvattaa samalla myös biomassojen jalostusarvoa.

Sieniproteiinin käyttökohteet vaikuttavat saavutettavaan päästövähennyspotentiaaliin. Yhtiön päästövähennyspotentiaalin laskenta perustuu siihen, että tuotetulla sieniproteiinilla korvataan useita eri proteiineja ihmisravinnossa, lemmikkiruoassa ja kalanruoassa. Nyt rahoitettavan 3 kt laitoksen 10 vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 280 kt CO2-ekv ja yhtiön liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa yhtiön  skaalaussuunnitelman kumulatiivinen kokonaispotentiaali on noin 1,6  Mt CO2-ekv. Päästövähennys kohdentuu pääsääntöisesti taakanjakosektorille.

Laitoksen 36,5 M€ rahoituskokonaisuus koostuu 15 M€ oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta Taaleri Bioteollisuus I -rahastolta sekä yhtiön nykyisistä sijoittajista Nordic Foodtech VC:ltä, Voima Venturesilta, Valiolta ja Laine Holdingilta. Ilmastorahaston enintään 7 M€ pääomalainan lisäksi rahoituskokonaisuudessa on 12,6 M€ kiertotalousavustusta ja 2 M€ Finnveran ilmasto- ja ympäristölainaa. Ilmastorahaston pääomalaina on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja sisältää konversio-oikeuden. Rahoituksellaan Ilmastorahasto vauhdittaa huomattavia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia omaavan hankkeen toteutumista.

Edellinen artikkeli
Vihreän siirtymän investointisuunnitelmissa selkeää kasvua – hankkeiden etenemisessä kuitenkin suurta sektorikohtaista vaihtelua
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston toiminta lakkaa