Ilmastorahastolta kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 125 miljoonaa euroa suomalaisille ilmastoratkaisuja kehittäville yrityksille

Arviot ilmastonmuutoksen torjunnan vuosittaisista lisäinvestointitarpeista lasketaan tuhansissa miljardeissa dollareissa globaalisti ja useammassa miljardissa eurossa kotimaisesti. Ilmastorahaston rahoitus kohdentuu pullonkaulaksi tunnistettuun ilmastoratkaisujen kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt toimintansa aikana 125,4 miljoonalla eurolla rahoituspäätöksiä 18 kohdeyhtiölle, joiden päästövähennyspotentiaali voi nousta jopa 286 miljoonaan hiilidioksiditonniin 10 vuoden aikajänteellä. 

Ilmastorahasto käynnisti toimintansa joulukuussa 2020 ja yhtiön ensimmäinen rahoituspäätös, 10 miljoonan euron pääomalaina, myönnettiin Solar Foods Oy:lle huhtikuussa 2021. Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana Ilmastorahasto on tehnyt 125,4 miljoonalla eurolla rahoituspäätöksiä 18 suomalaiseen yritykseen. Markkina on tunnistanut selkeän ja pysyvän tarpeen Ilmastorahaston rahoitukselle, joka ilmenee yli 300 kohteen tasolle vakiintuneena hankevirtana. Hankevirran yhtiöiden yhteenlaskettu rahoitustarve Ilmastorahaston rahoitukselle on vakiintunut yli miljardin euron tasolle, sen ollessa tällä hetkellä yli 1,5 miljardia euroa. 

Ilmastorahaston hankevirrassa sekä julkaistuissa rahoituskohteissa korostuvat suomalaisiksi vahvuuksiksi tunnistetut kiertotalouden, bioteollisuuden sekä vetytalouden ratkaisut. Näiden lisäksi ensimmäisen kahden vuoden aikana yhtiö on rahoittanut ratkaisuja ruoantuotantoon, teollisuuden päästövähennyksiin, uusiutuvaan energiaan, meriliikenteen päästövähennyksiin sekä digitaalisiin ilmastoratkaisuihin liittyen.  

Ilmastorahaston toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on vaikutusten aikaansaamisen. Yhtiön koko rahoitusportfolion teoreettinen kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kymmenelle vuodelle asiakkaiden liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisinä on 286 Mt CO2-ekv. Tämän toteutumiseen täysimääräisesti liittyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia, eikä kädenjälkipotentiaali ole aina yhtäläinen lopulta toteutuvien päästövähennysten kanssa  

Ilmastorahasto esitteli kahta ensimmäistä toimintavuottaan 9.2.2023 yleisötilaisuudessa Helsingissä noin 250 osallistujan kanssa. Tilaisuuden osallistujat edustivat kotimaista ilmastonmuutoksen torjunnan kenttää laajalti: ratkaisuja kehittäviin yrityksiä, tutkijoita sekä asiantuntijoita, rahoitustoimijoita ja julkisen sektorin edustajia. Ilmastorahaston omistajaohjauksesta vastaava työministeri Tuula Haatainen toi tilaisuuteen omistajan tervehdyksen. Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtajan Perttu Puron ja toimitusjohtaja Paula Laineen puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa oli myös paneeli yhtiön kolmen viimeisimmän rahoituskohteen toimitusjohtajien – Norsepower Oy:n Tuomas Riskin, Hycamite TCD technologies Oy:n Laura Rahikan, Infrakit Oy:n Teemu Kivimäen – sekä EK:n johtavan ilmastoasiantuntijan Janne Peljon kanssa. 

Tutustu Ilmastorahaston viimeisimpiin rahoituspäätöksiin: 

Ilmastorahastolta enintään 10 M€ pääomalaina Hycamitelle edistämään puhtaan vedyn ja jatkohyödynnettävän hiilen tuotantoa

Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen

Ilmastorahastolta 10 M€ merenkulun päästövähennyksiä vauhdittavalle Norsepowerille

Lisätietoja: 

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi  

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston vuosi 2022: 79,9 M€ vihreän siirtymän rahoituspäätöksiä – kohteilla 101 miljoonan tonnin yhteenlaskettu päästövähennyspotentiaali