Ilmastorahaston ensimmäinen rahoituskohde Solar Foods tähtää merkittäviin ruoantuotannon päästövähennyksiin

Ilmastorahasto Oy on myöntänyt 10 miljoonan euron pääomalainan Solar Foodsin uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi Suomeen. Tehdas tulee olemaan maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä. Uuden tehtaan on määrä olla toiminnassa vuoden 2023 alkupuolella.

VTT:n ja LUT-yliopiston tutkimuksesta syntynyt Solar Foodsin innovaatio mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen proteiinituotannon hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Solar Foodsin toimitusjohtajan Pasi Vainikan mukaan ”vielä muutamia vuosia sitten lähinnä tieteiselokuvalta kuulostanut idea on nyt koeteltu jatkuvatoimisessa pilottituotannossa. Solein-proteiini on todistanut ominaisuutensa elintarvikkeena ja etenee nyt Ilmastorahaston vauhdittamana kaupan hyllyille”.

Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine on tyytyväinen yhteistyöhön Solar Foodsin kanssa. ”Ilmastorahaston tehtävänä on merkittävien ilmastoratkaisujen vauhdittaminen teolliseen mittaluokkaan, jotta voimme osaltamme olla mukana tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Osallistumalla rahoituskokonaisuuteen mahdollistamme Solar Foodsin laitosinvestoinnin toteutumisen aikaisemmin ja sitä kautta nopeamman polun päästövähennyksiin.”

Solein-proteiinin päästövähennyspotentiaali on jopa 90 % verrattuna lihantuotantoon ja 80 % verrattuna kasviproteiineihin. Globaalin ruoantuotannon kasvihuonepäästöjen ollessa n. 15mrd tonnia vuosittain, tarjoaisi Solar Foodsin innovaatio siihen tulevaisuudessa parhaimmillaan jopa kymmenien miljoonien tonnien päästövähennyspotentiaalin.

Ilmastorahaston mukaantulo Solar Foodsiin nopeuttaa maailman ensimmäisen kaupallisesti toimivan tehtaan rakentamista. Rahoitus on tärkeä osa Solar Foodsin strategian toteuttamista – tavoitteenamme on olla maailman johtava hiilineutraalin proteiinin valmistaja“, Solar Foodsin hallituksen puheenjohtaja ja Lifeline Venturesin osakas Juha Lindfors toteaa.


Solein®-proteiini:

Proteiinin tuotantoprosessi perustuu luonnolliseen ja patentoituun mikro-organismiin, joka pystyy kasvamaan mineraalialustalla ainoana hiilenlähteenään hiilidioksidi ja energianlähteenään vety.

Tuotantoprosessi ei vaadi keinokastelujärjestelmiä, torjunta-aineita, lannoitteita, eikä se ole sidoksissa ilmasto-olosuhteisiin.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi ratkaisun vahvuutena ovat erittäin hyvät ravintoarvot ja proteiinia voidaan käyttää monipuolisesti eri tuotesovelluksiin.


 

Lisätietoja:

Saara Mattero, sidosryhmäjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Pasi Vainikka, TkT, toimitusjohtaja, Solar Foods Oy, puh. +358 40 5825 987, pasi@solarfoods.fi

 Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Solar Foods tuottaa proteiinia hyödyntämällä ilmasta sidottua hiilidioksidia ja sähköä. Sään ja ilmaston olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa proteiinituotannon perinteisen maatalouden kulutuksesta. Solar Foodsin perustivat Espoossa vuonna 2017 TkT Pasi Vainikka, TkT Juha-Pekka Pitkänen, Sami Holmström, Jari Tuovinen, Prof. Jero Ahola ja Janne Mäkelä. Solar Foods on ns. spinoff, jonka alkuperäinen idea perustuu VTT:n ja LUT-yliopiston yhteiseen tutkimukseen.  www.solarfoods.fi

 

Edellinen artikkeli
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n vuosi 2020: Ilmastorahaston käynnistys ja valmiudet ensimmäisiin rahoituspäätöksiin
Seuraava artikkeli
Ilmastorahasto rekrytoi!