Ilmastorahaston ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Ilmastorahaston ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti kuvaa yhtiön omaa ja rahoitustoimintaa vuonna 2021 sekä yhtiön toimintaa ohjaavia vastuullisuusperiaatteita.

Ilmastorahaston tehtävänä on innovatiivisten ilmastoratkaisuiden edistäminen – tavoitteenaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Yhteiskuntavastuuraportin ensimmäinen osio esittelee yhtiön rahoitustoimintaa, rahoituskohteita ja hankevirtaa, sekä antaa yleiskuvan yhteiskuntavastuun periaatteista Ilmastorahaston rahoitustoiminnassa.

Vastuullisuusaiheet ovat olennainen osa yhtiön jokapäiväistä työtä ja ne kuuluvat jokaisen ilmastorahastolaisen tehtäviin. Raportti sisältää katsauksen Ilmastorahaston hallinnosta, vastuullisuuden johtamisesta yhtiön omassa toiminnassa sekä raportoinnin yhtiön ympäristö-, henkilöstö- ja talousvastuullisuudesta vuonna 2021.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa korostuu erityisesti yhtiön toiminnan käynnistymisvaiheessa Ilmastorahaston vaikuttavuuden kehittämiseksi. Ilmastorahaston sidosryhmätyötä tehtiin haastavasta pandemiavuodesta huolimatta muun muassa tapahtumien, kyselyiden sekä suoran osallistamisen kautta.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat Ilmastorahaston toiminnan ytimessä – siksi meille oli tärkeää esittää raportissa toimintaamme monipuolisena kokonaisuutena taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun kautta. Moni asia jäi kehitettäväksi seuraaville vuosille, kuten esimerkiksi yhden integroidun vuosiraportin koostaminen, mutta toivomme sidosryhmiemme saavan Ilmastorahaston toiminnasta sekä rahoituskohteista hyvän yleiskatsauksen vastuullisuusnäkökulmasta”, viestintäjohtaja Saara Mattero kertoo.

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportin 2021 löydät täältä.

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi 

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston vuosi 2021: 45,5 M€ rahoituspäätöksiä vihreää siirtymää vauhdittamaan – kohteilla kymmenien miljoonien tonnien päästövähennyspotentiaali
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston sijoitustiimi vahvistuu kevään aikana