Ilmastorahaston hallitus ja sijoitusneuvosto nimetty

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt Ilmastorahasto Oy:n hallituksen ja sijoitusneuvoston. Ilmastorahaston hallituksen ja sijoitusneuvoston toimikausi alkaa 21.12.2020.

Ilmastorahaston hallitus päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti muun muassa yhtiön strategiasta, toimintamallista sekä sijoituksista. Ilmastorahaston rahoitusosuuden ylittäessä 20 miljoonan euron, päätöksiin tarvitaan myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan puolto.

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Perttu Puro ja varapuheenjohtajana Petri Peltonen.

Muut Ilmastorahaston hallituksen jäsenet ovat:

  • Mirva Antila
  • Kari Hämekoski
  • Mammu Kaario
  • Juho Korpi
  • Erja Turunen

Keskeisten ministeriöiden edustajista koostuvan sijoitusneuvoston tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on yhteensopivaa valtioneuvoston tavoitteiden kanssa ja huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen. Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä.

Sijoitusneuvoston jäseninä toimikaudella 2020-2022 toimivat:

Työ- ja elinkeinoministeriö
jäsen: osastopäällikkö Ilona Lundström
henkilökohtainen varajäsen: teollisuusneuvos Sampsa Nissinen

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
jäsen: finanssineuvos Maija Strandberg
henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Petri Vihervuori

Valtiovarainministeriö
jäsen: erityisasiantuntija Ilari Varjus
henkilökohtainen varajäsen: budjettineuvos Johanna von Knorring

Ympäristöministeriö
jäsen: kansliapäällikkö Juhani Damski
henkilökohtainen varajäsen: ylijohtaja Leena Ylä-Mononen

Liikenne- ja viestintäministeriö
jäsen: hallitusneuvos Sanna Ruuskanen
henkilökohtainen varajäsen: erityisasiantuntija Atro Andersson

Lisätietoja:

Saara Mattero, sidosryhmäjohtaja
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston toiminta käynnistyy
Seuraava artikkeli
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n vuosi 2020: Ilmastorahaston käynnistys ja valmiudet ensimmäisiin rahoituspäätöksiin