Ilmastorahaston rahoituksesta tarkemmin

Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, sekä välirahoitusta. Emme myönnä avustuksia tai tukea toimintamme alkuvaiheessa.

Ilmastorahasto toimii alkuvaiheessa pääosin kahdenlaisilla rahoitusinstrumenteilla:

  • pääomalainoilla, sekä
  • erityissijoitusrahastojen ja muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta.

Ilmastorahasto voi toimia myös muunlaisten oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen sekä välirahoituksen instrumentein.

Ilmastorahasto ei myönnä avustuksia tai tukea.

Yhtiön rahoitusosuuden koko on 2–20 miljoonaa euroa kaupallisen skaalauksen rahoituskategoriassa ja 1–10 miljoonaa euroa mahdollistavien alustojen rahoituskategoriassa. Vaihteluvälin alalaita on soveltuvampi erityisesti digitaalisille kohteille ja ylälaita laitosinvestoinneille ja fyysisille alustoille. Ilmastorahasto toimii vähemmistöroolissa (eli yhtiön rahoitusosuus on alle 50 % rahoituskokonaisuudesta), ja julkisen rahoituksen enimmäismäärä rahoituskokonaisuudessa on oltava alle 70 %.

Ilmastorahaston rahoituskohteet voivat olla yksityisiä, julkisomisteisia tai yksityisen ja julkisen yhteisomistamia yrityksiä (nk. PPP-kohteet).

Ilmastorahaston rahoitusosuuden tulee tarjota rahoituskokonaisuuksille todennettavissa olevaa lisäarvoa, esimerkiksi niin, että hankkeet ja niiden vaikutukset voivat toteutua aikaisemmin tai laajemmassa mittakaavassa kuin ilman Ilmastorahaston osallistumista.

Koska yhtiöllä ei ole toimintansa käynnistyessä käytössään EU:n valtiontueksi laskettavia instrumentteja, jokaisen rahoituspäätöksen on täytettävä markkinaehtoisuuden kriteerit. Rahoituskohteiden toiminnan on oltava pitkällä aikavälillä vähintään itsekannattavaa ja niillä tulee olla uskottava suunnitelma Ilmastorahaston rahoituksen takaisinmaksuun.

Rahastosijoittaminen ei ole Ilmastorahaston toiminnan painopiste. Ilmastorahasto harkitsee erityissijoitusrahastoihin sijoittamista tai muiden erityisrahoitusinstrumenttien käyttämistä esimerkiksi tilanteissa, jossa markkinoille ollaan tuomassa esimerkiksi tiettyä ilmasto- tai ympäristöhaastetta ratkaisevat erityissijoitusrahastot tai rahoitusyhtiöt, jossa vaikuttavuus toteutuu Ilmastorahaston osallistuessa merkittävästi aiemmin tai laajempana tai joka ei toteudu lainkaan ilman Ilmastorahaston osallistumista.

Mikäli et löydä etsimääsi tietoa verkkosivuiltamme, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse:

pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

Etsitkö rahoitusta ilmastoratkaisulle?

Lomakkeen täyttöohjeet
Suosittelemme käyttämään Google Chrome-selainta lomakkeen täyttämisessä. Lomaketta ei voi valitettavasti tallentaa ennen tietojen lähettämistä. Täytä kaikki lukutiedot numeroina, euron tarkkuudella. Esimerkiksi 1,5 miljoonaa euroa täytetään muodossa 1 500 000.

Pakolliset täytettävät tiedot on merkitty tähdellä, mutta voit halutessasi täydentää rahoituskohteen ja yrityksen tietoja muilla lomakkeen kysymyksillä.
Vastaa kysymyksiin ytimekkäästi (max. 100 sanaa per kysymys). Voit halutessasi täydentää tietoja lataamalla liitetiedostoja PDF-muodossa (max 50 MB).

Valikko