Ilmastorahaston rahoituksesta tarkemmin

Ilmastorahasto voi toimiohjeensa mukaan myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, sekä välirahoitusta. Toimimme pääasiallisesti pääomalainoilla. 

Ilmastorahaston rahoitusinstrumentaatio: 

  • Pääomalainat ovat Ilmastorahaston ensisijainen rahoitusinstrumentti. Tämän lisäksi tietyissä tilanteissa voidaan harkita rahastokohteita sekä laajentamista vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien suuntaan.  
  • Yhtiö säilyttää myös mahdollisuuden hyödyntää tarvittaessa muitakin toimiohjeen sallimia instrumentteja. 

Ilmastorahasto ei myönnä avustuksia. 

Yhtiön rahoitusosuuden koko on tyypillisesti 4–40 miljoonaa euroa. Vaihteluvälin alalaita on soveltuvampi erityisesti digitaalisille kohteille ja ylälaita laitosinvestoinneille. Ilmastorahasto voi osallistua rahoituskokonaisuuksiin myös suuremmilla osuuksilla. Mikäli rahoitusosuuden koko ylittää 20 M€, rahoituspäätös vaatii myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamisen. 

Ilmastorahasto toimii rahoituskokonaisuuksissa markkinaehtoisesti vähemmistöroolissa (eli yhtiön rahoitusosuus on enintään 50 % rahoituskokonaisuudesta). Edellytämme lähtökohtaisesti, että hankkeissa on myös merkittävästi muuta markkinaehtoista rahoitusta (noin 30 %). 

Ilmastorahaston rahoituskohteet voivat olla yksityisiä, julkisomisteisia tai yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisomistamia yrityksiä (nk. PPP-kohteet). 

Ilmastorahaston rahoitusosuuden tulee tarjota rahoituskokonaisuuksille todennettavissa olevaa lisäarvoa, esimerkiksi niin, että hankkeet ja niiden vaikutukset voivat toteutua aikaisemmin tai laajemmassa mittakaavassa kuin ilman Ilmastorahaston osallistumista. 

Koska yhtiöllä ei ole käytössään EU:n valtiontueksi laskettavia instrumentteja, jokaisen rahoituspäätöksen on täytettävä markkinaehtoisuuden kriteerit. Rahoituskohteiden toiminnan on oltava pitkällä aikavälillä vähintään itsekannattavaa ja niillä tulee olla uskottava suunnitelma Ilmastorahaston rahoituksen takaisinmaksuun. 

Rahastosijoittaminen ei ole Ilmastorahaston toiminnan painopiste, eikä Ilmastorahasto osallistu rahastoihin, joissa yhtenä rahoittajana mukana ovat Tesi tai Business Finland VC. Ilmastorahasto harkitsee rahastokohteisiin sijoittamista esimerkiksi tilanteissa, joissa markkinoille ollaan tuomassa Ilmastorahaston tavoitteiden kanssa yhdenmukaista uutta rahastomuotoa, jossa vaikuttavuus toteutuu Ilmastorahaston osallistuessa merkittävästi aiemmin tai laajempana tai joka ei toteudu lainkaan ilman Ilmastorahaston osallistumista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiettyä ilmasto- ja tai ympäristöhaastetta ratkaisevat erikoissijoitusrahastot tai rahoitusyhtiöt, joiden primäärinä tavoitteena on mitattavien päästövähennysten ja/tai muiden ympäristövaikutusten saavuttaminen.