Ilmastorahaston rahoituskohteen Lamor Recycling Oy:n muovinkierrätyslaitoksen rakentaminen alkaa

Lamor Recycling Oy:n muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen rakentamishanke Porvoon Kilpilahdessa on edennyt suunnitellusti ja laitoksen peruskivenmuuraus on tehty tänään. Ilmastorahasto myönsi toukokuussa 6 miljoonan euron pääomalainan laitoksen rakentamiseen.

Lamor Recycling rakentaa Kilpilahteen pyrolyysiteknologialla toimivan muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen, joka nesteyttää muovijätteestä pyrolyysiöljyä. Pyrolyysiöljyä voidaan käyttää raaka-aineena uusissa muovituotteissa ja kemikaaleissa korvaten fossiilista raakaöljyä. Teknologia mahdollistaa myös hankalasti kierrätettävien muovien uusiokäytön jätepolton sijaan. Kierrätetystä raaka-aineesta valmistetut muovit eivät eroa laadultaan neitseellisistä raaka-aineista tuotetuille tuotteille, vaan niitä voidaan käyttää vaativissakin käyttökohteissa, kuten elintarvikekäytössä.

Ilmastorahasto osallistui laitoksen peruskivenmuurauksen tilaisuuteen, jota vietettiin 31.8.2023 Kilpilahdessa. “Ilmastorahastolle on tärkeää olla vauhdittamassa keinoja, joilla muovijäteongelmaan voidaan puuttua. Lamor Recyclingin kierrätyslaitoksen ansiosta tällä hetkellä jätteeksi päätyvää arvokasta muoviraaka-ainetta voidaan saada kiertoon uusiksi tuotteiksi. Ilmastorahasto on arvioinut rahoitettavaa kohdetta huolellisesti omaa kriteeristöään vasten ja päättänyt rahoittaa hanketta kuuden miljoonan euron pääomalainalla erityisesti sen kiertotalous- ja raaka-ainevaikutuksen vuoksi. On hienoa nähdä, että rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaan”, kertoo Ilmastorahaston rahoituksen asiantuntija Sampsa Hämäläinen.

Kilpilahteen rakennettava laitos on ensimmäisten teollisen mittakaavan muovin kemiallisen kierrätyslaitosten joukossa Suomessa noin 10 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Sen vuotuinen päästövähennys on arvioitu olevan keskimäärin 19 kt CO2-ekv ja kymmenen vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu noin 0,2 Mt CO2-ekv. Kilpilahden laitoshanke toimii referenssinä Lamorille, jonka tavoitteena on jatkossa skaalata toimintaa, jolloin myös kokonaispäästövähennyspotentiaali kasvaisi merkittävästi.

Lisätietoa: Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina muovien kierrätyshaastetta ratkovalle Lamor Resiclolle – Ilmastorahasto

Yhteydenotot:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151 mika.pirneskoski@lamor.com

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita, muovinkierrätystä sekä räätälöityjä maaperän ja veden puhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Edellinen artikkeli
Töissä Ilmastorahastolla: Aida ja Taru kertovat keväästään Ilmastorahaston analyytikkoharjoittelijoina
Seuraava artikkeli
Ilmastorahastolta 10 M€ pääomalaina Papticille muovia korvaavien pakkausmateriaalien käyttöönoton vauhdittamiseksi