Ilmastorahaston sijoitusneuvoston työ etenee kohti vuosiarviointia

Ilmastorahastolla on sijoitusneuvosto poikkihallinnollisen näkökulman varmistamiseksi. Sijoitusneuvosto varmistaa, että Ilmastorahaston toiminta on yhteensopivaa keskeisten hallinnonalojen tavoitteiden kanssa ja huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen.

Sijoitusneuvosto käsittelee Ilmastorahaston toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä toiminnan tuloksia. Sijoitusneuvostossa ei kuitenkaan käsitellä esimerkiksi yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Neuvosto antaa omistajaohjauksesta vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle vuosittain arvionsa yhtiön toiminnan kehittämisestä tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Olen hyvin tyytyväinen, että sijoitusneuvoston työ on päässyt vauhtiin.  Sijoitusneuvoston tehtävä on muodostaa näkymä valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan. Sijoitusneuvosto koostaa parhaillaan vuotuista kirjallista arviotaan, joka on tärkeä syöte Ilmastorahaston omistajaohjaukseen”, Ilona Lundström, Ilmastorahaston sijoitusneuvoston puheenjohtaja toteaa.

Sijoitusneuvostossa ovat edustettuna puheenjohtajuudesta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi valtioneuvoston kanslia, valtionvarainministeriö, ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Sijoitusneuvoston jäsenet ja varajäsenet löydät verkkosivuiltamme.

Ilmastorahaston avoimuuskäytäntöjen mukaisesti, yhtiö julkaisee sijoitusneuvoston kokousaineistot sekä pöytäkirjat verkkosivuillaan havainnollistaakseen paremmin yhtiön toimintaa. Sijoitusneuvoston ensimmäisen kokouksen aineistot ja pöytäkirjan löydät linkin takaa sijoitusneuvoston omalta sivulta. Aineistot lisätään kokousten jälkeen niiden tultua hyväksyttyä.

Lisätietoja:
Saara Mattero, viestintäjohtaja
p. 0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Uusia nimityksiä Ilmastorahastossa
Seuraava artikkeli
Jenni Muttonen Ilmastorahaston talouspäälliköksi