Ilmastorahaston sijoitusneuvoston vuoden 2022 arvio valmistui

Ilmastorahastolla on sijoitusneuvosto varmistaakseen, että yhtiön toiminta on yhteensopivaa keskeisten hallinnonalojen tavoitteiden kanssa ja huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen. Neuvosto antaa omistajaohjauksesta vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle vuosittain arvionsa yhtiön toiminnan kehittämisestä tavoitteiden saavuttamiseksi ja vuoden 2022 arvio on valmistunut ja julkaistu. 

Sijoitusneuvoston arvion mukaan Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt tavoitellusti. Ilmastorahaston toimiohjeessa annetut kriteerit ohjaavat rahoituskohteiden arviointia ja rahoituspäätöksiä, ja toteutuneet sijoitukset noudattavat teemoiltaan Ilmastorahastolle annettua tehtävää.  

Ilmastorahaston toiminnastaan tuottaman informaation pohjalta voidaan muodostaa kattava kuva yhtiön toiminnasta ja sen kehitysnäkymistä. Tiedon avulla saadaan entistä paremmin tietoa päästövähennyksistä ja niiden laskennasta sekä Do no significant harm -periaatteen noudattamisesta.  

Ilmastorahasto on kehittänyt aktiivisesti rahoituskohteiden arviointimenetelmiä, mutta arviointi- ja seurantamenetelmien kehittämistä on hyvä jatkaa edelleen, jotta rahoituspäätösten onnistumista voidaan arvioida myös pidemmällä aikavälillä. Ilmastorahaston kehitystyöstä saatujen oppien jakaminen ja tiedonvaihto voi vahvistaa ilmastovaikutusten arvioinnin osaamista ja kannustinten luomisen käytäntöjä koko valtiokonsernissa. 

Sijoitusneuvosto ei näe tällä hetkellä muutostarpeita, mutta pitää tärkeänä, että Ilmastorahasto seuraa jatkossakin aktiivisesti toimintaympäristön kehitystä, erityisesti luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen ovat tavoitteita, joiden merkitys on nousussa.  


Sijoitusneuvosto

Sijoitusneuvostossa ovat edustettuna puheenjohtajuudesta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi valtioneuvoston kanslia, valtionvarainministeriö, ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Sijoitusneuvoston jäsenet ja varajäsenet löydät verkkosivuiltamme. 

Ilmastorahaston avoimuuskäytäntöjen mukaisesti, yhtiö julkaisee sijoitusneuvoston kokousaineistot sekä pöytäkirjat verkkosivuillaan niiden tultua hyväksytyiksi. Sijoitusneuvoston aineistot ja pöytäkirjan löydät linkin takaa sijoitusneuvoston omalta sivulta. 


Lisätietoja: 

Saara Mattero, viestintä– ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi   

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahasto vauhdittamaan ruokaketjun digitalisaatiota DataSpace Europen kautta
Seuraava artikkeli
Ilmastorahasto hakee Analyst Traineeta kevääksi 2023