Johtava lakimies (Leading Legal Counsel)

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita. 

Haemme nyt talous- ja hallintotiimiimme johtavaa lakimiestä vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan Ilmastorahaston toiminnan lainmukaisuuden varmistamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Johtava lakimies toimii juridisena tukena organisaation johdolle ja eri toiminnoille, erityisesti sijoitustoiminnolle. Tässä tehtävässä raportoit talous- ja hallintojohtajalle.

Johtavan lakimiehen tehtävät:

 • Toiminnan lainmukaisuuden varmistaminen, kuten
  • Työnantajavelvoitteet ja -käytännöt, niiden kehittäminen ja toimeenpano
  • Tietoturva- ja tietosuojasääntelyn mukaiset käytännöt, niiden kehittäminen ja toimeenpano
  • Toiminnan juridisten riskien hahmottaminen ja riskienhallinnan prosessit (ml. tehtyihin rahoituspäätöksiin ja sijoituksiin liittyvät juridiset riskit)
 • Yhtiöoikeudelliset selvitystehtävät ja neuvonta
 • Rahoituspäätösten valmistelun ja toimeenpanon juridinen tuki, kuten
  • Rahoitussopimuspohjien laatiminen ja kehittäminen sekä toimintamallien luominen
 • Yksittäisten rahoitussopimusten kommentointi sekä avustaminen niiden laatimisessa
 • Eri rahoitusvälineiden juridinen arviointi ja vertailu sekä sijoitustoiminnan ohjeistus arvioinnin pohjalta
 • Markkinaehtoisen toiminnan ja valtiontukitoiminnan määrittely, rajanveto ja eriyttäminen
 • Ulkoisen juridisen tuen hankkiminen ja/tai siinä avustaminen, yhteydenpito ja valvonta

Minkälaista profiilia haemme?

 • Olet motivoitunut Ilmastorahaston tehtävästä
 • Sinulla on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto
 • Sinulla on yli 10 vuoden kokemus tehtäväalalta
 • Eduksesi luetaan tuntemus osakeyhtiön compliencesta, finanssialan erityispiirteistä ja sääntelystä ja/tai valtiontukilainsäädännöstä
 • Kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja olet aktiivinen toimija, joka kantaa vastuuta työtehtävistään
 • Olet ammattimainen tiimityöskentelijä
 • Sinulla on vahvoja näyttöjä kyvystä toimittaa tuloksia
 • Kykenet ottamaan uusia asioita haltuun nopeasti ja laaja-alaisesti

Ilmastorahasto tarjoaa sinulle poikkeuksellisen mahdollisuuden:

 • Rakentaa ja kehittää Ilmastorahastoa uudessa, yhteiskunnallisesti merkityksellisessä työympäristössä
 • Työskennellä kehittyvässä asiantuntijaorganisaatiossa, jonka vahvuus on monialainen osaaminen ja yhteistyö
 • Joustavaan työnkuvaan, joka muokataan valittavan henkilön kokemuksen pohjalta
 • Kilpailukykyiset työsuhde-edut ja viihtyisät työtilat hyvien kulkuyhteyksien varrella

Haku on umpeutunut 21.12.2021.

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta löydät verkkosivuiltamme www.ilmastorahasto.fi

Edellinen artikkeli
Rahoituksen johtava asiantuntija (Senior lead, Investments), instrumentaatio erityisosaamisalueena
Seuraava artikkeli
Viestinnän johtava asiantuntija (Senior Lead, Communications)