Kolme harjoittelijaa Ilmastorahastoon

Claudia Kovács ja Laura Luukkonen ovat aloittaneet analyytikkoharjoittelijoina Ilmastorahaston sijoitustoiminnossa elokuun alussa. Lisäksi Alma Tuunainen aloittaa harjoittelijana viestintä- ja vastuullisuustoiminnossa syyskuun alussa.  

BBA Claudia Kovács on aloittanut analyytikkoharjoittelijana sijoitustoiminnossa 1. elokuuta. Kovács opiskelee toista vuottaan kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopiston Creative Sustainability -koulutusohjelmassa, johon hän on jatkanut laskentatoimen ja rahoituksen kansainvälisistä opinnoistaan. Claudialla on usean vuoden kokemus taloushallinnon, tilintarkastuksen ja varmennuksen tehtävistä, viimeisimpänä työskennellen julkisrahoitteisten hanketarkastusten ja vastuullisuusraportoinnin varmennuksen parissa.

 “On upeaa päästä edistämään Ilmastorahaston yhteiskunnallisia tavoitteita ja mahdollistamaan kotimaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Ilmastorahasto tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan vaikuttavuussijoittamiseen sekä päästövähennyksiä mahdollistaviin innovaatioihin läpi toimialojen”, Kovács kuvailee.

KTK Laura Luukkonen on myös aloittanut analyytikkoharjoittelijana sijoitustoiminnossa 1. elokuuta. Luukkonen on rahoituksen maisteriopiskelija Aalto-yliopistossa. Hänellä on kandidaatin tutkinto taloustieteestä ja hän on aikaisemmin työskennellyt laskentatoimen tehtävissä kiinteistöalalla.

Harjoittelu Ilmastorahastossa tarjoaa näköalapaikan vihreään rahoitukseen, jonka parissa saan toivottavasti työskennellä myös valmistumisen jälkeen. Odotan innolla projekteja eri toimialoilta ja tutustumista uuteen tiimiin. Halu oppia alkuvaiheen yrityksistä sekä analyytikon päivittäisistä tehtävistä motivoi harjoittelussa. Ilmastorahasto on ainutlaatuinen työnantaja, jonka arvot ja tavoitteet jaan. On etuoikeus päästä mukaan yritykseen, joka aidosti tekee töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, Luukkonen kertoo.

Molemmat työskentelevät sijoitustoiminnossa tammikuun 2023 loppuun asti. Ilmastorahaston sijoitustoiminnon johtava asiantuntija Jari Matero toivottaa Kovácsin ja Luukkosen lämpimästi tervetulleeksi sijoitustoimintoon: On hienoa, että Ilmastorahasto on perustanut harjoitteluohjelman, jonka tarkoituksena on tarjota harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille myös jatkossa. Toivomme, että Claudialla ja Lauralla on mielenkiintoinen harjoittelujakso, jossa he pääsevät tekemään töitä innovatiivisten suomalaisten yritysten kanssa osana Ilmastorahaston hanketiimejä.”

Valt. yo Alma Tuunainen aloittaa viestinnän ja vastuullisuuden harjoittelijana 1. syyskuuta. Harjoittelu kestää maaliskuun 2023 loppuun asti. Tuunainen opiskelee politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopistossa sivuaineenaan monitieteinen ympäristötutkimus. Hänellä on kokemusta viestinnästä ja ilmastokysymysten parissa vaikuttamisesta ylioppilaskunnasta, ainejärjestöstä sekä EU-tasolta nuorten ilmastokoalitiosta.

“Ilmastorahaston toiminnassa minua kiehtoo ennen kaikkea vihreiden sijoituskohteiden konkreettinen vaikutus ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja mahdollisuus päästä tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Harjoittelussa pääsen lisäksi yhdistämään kiinnostukseni ilmastoasioita kohtaan opintotaustaani, ja odotankin innolla harjoittelua Ilmastorahaston viestintä- ja vastuullisuustiimissä”, Tuunainen korostaa.

Ilmastorahaston viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Saara Mattero toivottaa Tuunaisen tervetulleeksi taloon: ”Odotamme innolla Alman liittymistä osaksi viestinnän ja vastuullisuuden toimintoamme. Liki viidenkymmenen hakijan joukosta Alma vakuutti meidät vahvalla viestintäosaamisellaan sekä aktiivisuudellaan ilmastoaiheiden parissa. Tervetuloa Ilmastorahastoon!”

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston viestintä- ja vastuullisuustiimiin haetaan harjoittelijaa
Seuraava artikkeli
Laki Ilmastorahastosta etenee eduskunnan käsittelyyn