Laki Ilmastorahastosta etenee eduskunnan käsittelyyn

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (HE 116/2022) on tänään annettu eduskunnalle.

Hallituksen esitys antaisi valtion omistamalle Ilmastorahasto Oy:lle mahdollisuuden myöntää valtiontukea päästövähennyshankkeisiin silloin, kun valtiontuen avulla hanke toteutuu aikaisemmin, laajemmin tai ylipäätään. Hallituksen 25.8.2022 antama esitys liittyy hallitusohjelman hiilineutraaliutta koskevaan tavoitteeseen. Ilmastorahasto täydentää osaltaan myös EU:n ison elpymisvälineen vihreää siirtymää edistäviä toimia.

Ilmastorahasto voisi hyväksyä sijoitukselleen pienemmän tuoton tai korkeamman riskin kuin yksityiset rahoittajat hyväksyvät. Laki mahdollistaisi markkinaehtoista edullisempien rahoitusehtojen tarjoamisen Ilmastorahaston asiakkaille. Kyse ei olisi avustusmuotoisesta rahoituksesta, vaan valtiontuen yhdistämisestä muutoin markkinaehtoiseen rahoitukseen.

Lausuntokierroksella antamamme kannan mukaisesti pidämme mahdollisuutta asymmetriseen instrumentaatioon tärkeänä, jotta päästövähennyshankkeita saadaan entistä tehokkaammin liikkeelle vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Seuraamme eduskunnan käsittelyä ja odotamme lain voimaantuloa. Samalla valmistelemme vaihtoehtoja asymmetrisen instrumentin käyttöönottamiseksi. Valmistelu ja käyttöönotto tulee tehdä huolellisesti ja asteittain, eli kyseessä on melko pitkä kehityshanke”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote lakiesityksestä: https://tem.fi/-/hallitus-esittaa-lakia-joka-sallisi-valtiontukien-myontamisen-hiilineutraaliutta-edistaviin-hankkeisiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (HE 116/2022) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807c4631

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Kolme harjoittelijaa Ilmastorahastoon
Seuraava artikkeli
Ilmastorahastolta 8 M€ laina valimohiekan kierrätystä tehostavalle Finn Recyclingille