Ilmastorahaston rahoituskohde Magsort tukee terästeollisuuden materiaalitehokkuutta

Ilmastorahasto päätti 4,5 miljoonan euron pääomalainan myöntämisestä Magsort Oy:n kiertotalousratkaisulle terästeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi

Teräksen ja sementin tuotanto ovat erittäin merkittäviä päästölähteitä, siksi teollisuuden tuotantoprosesseissa otetaankin huomattavia askelia päästövähennysten aikaansaamiseksi. Kiertotalouden avulla on mahdollista tehostaa ilmastotoimia entisestään, kun terästeollisuuden teräskuonasta saadaan otettua talteen arvokkaita raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.

Magsortin ratkaisulla voidaan kerätä lähes kaikki metalli talteen jätekuonasta, minkä jälkeen tulevaisuudessa kuona saatetaan vielä voida jauhaa sementiksi. Terästeollisuuden kuonan entistä tehokkaamman hyödyntämisen kautta ratkaisuun liittyykin huomattavan vientipotentiaalin lisäksi myös erittäin suuri kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali seuraavan vuosikymmenen aikana, jopa 7,5 MtCO2e.

Tehostamalla globaalia kiertotaloutta voidaan nopeasti vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ilmastorahaston rahoituksen avulla pystymme merkittävästi vauhdittamaan kaupallistamisprosessiamme, ja täten myös edistämään globaalia kiertotaloutta“, Magsort Oy:n toimitusjohtaja Niklas Törnkvist kuvailee saadun rahoituksen merkitystä yhtiölle. Magsort julkaisi samanaikaisesti laajemman rahoituskokonaisuuden, missä Ilmastorahaston lainan lisäksi yhtiö on kerännyt 5,2M€ omaa pääomaa mm. Fortumin startup-kiihdyttämö Valkealta.

Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine on iloinen yhtiön rahoituksen mahdollisuudesta vauhdittaa Magsortin ratkaisun laajempaa käyttöönottoa kohti suurempia päästövähennyksiä: ”Kaikki rahoituspäätöksemme perustuvat rahoituskriteeriemme mukaisiin vaikutuksiin, mukaan lukien päästövähennyspotentiaaliin. Ensimmäistä kertaa rahoitukseemme sisältyy voitto-osuuskomponentti, missä kannamme riskiä asiakkaan kanssa ja lainan peruskoron päälle maksettava korko on sidottu projektien kannattavuuteen.”

Magsortin tiedote

Valkean tiedote


Magsort-ratkaisu:

Magsortin ratkaisun avulla teräksen valmistuksesta syntyvästä kuonasta voidaan poistaa metalli perusteellisesti, kannattavasti ja ympäristöystävällisesti. Magsortin ratkaisu perustuu tehokkaaseen murskaimeen ja magneettiteknologiaan, ja kuivaprosessin vuoksi kuonasta on tulevaisuudessa mahdollisuus metallin poiston jälkeen jauhaa sementtiä. Magsortin ratkaisulla voidaan kerätä lähes kaikki myytävä metalli talteen jätekuonasta. Magsortin ratkaisua voitaisiin hyödyntää myös jo olemassa olevien kuonamassojen käsittelyyn, jolloin aikaisemmin syntyneet sivuvirrat saataisiin uudelleen raaka-aineiksi.

Ratkaisuun liittyy yhtiön suunnitelmien toteutuessa erittäin suuri kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali terästeollisuudessa 2020–luvulla, n.7,5MtCO2e. Ratkaisulla on myös huomattava vientipotentiaali ratkaisun kohdentuessa globaaleilla terästuotantomarkkinoilla pääsääntöisesti Suomen ulkopuolelle. Ilmastorahaston rahoitusta on arvioitu ensivaiheessa hiiliteräsratkaisun liiketoiminta- ja päästöpotentiaalin pohjalta, mutta pidemmällä aikavälillä ratkaisun hyödyntäminen sementin valmistuksessa voi tuoda vielä arvioiden päälle jopa miljoonien tonnien lisäpäästövähennykset.

Ilmastorahaston 4,5M€ rahoitus kohdistuu käyttöpääoman vahvistamiseen eli laiteinvestointien rahoittamiseen. Ilmastorahaston laina on nostettavissa yksikkö kerrallaan vasten laitekohtaisen päästövähennyspotentiaalin validoimista.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Lainan perushinnoittelun päälle Ilmastorahasto saa hankkeiden kannattavuuteen sidotun lisäkoron.


Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Niklas Törnkvist, toimitusjohtaja Magsort p. 050 514 9797, niklas.tornkvist@magsort.fi www.magsort.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Magsort on suomalainen kiertotalouden kasvuyritys, joka mullistaa pohja- ja teräskuonan kierrätyksen ja auttaa näin merkittävästi vähentämään hiilidioksidipäästöjä globaalisti.

 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahasto hakee instrumentaatiosta vastaavaa rahoituksen johtavaa asiantuntijaa
Seuraava artikkeli
Ilmastorahasto etsii viestinnän johtavaa asiantuntijaa sekä johtavaa lakimiestä