Ilmastorahaston ohjeistukset ja julkaisut

Täältä löydät Ilmastorahaston toimiohjeen ja rahoituskriteerit, strategian, Code of Conductin ja muut ohjeistukset. Lisäksi voit lukea Ilmastorahaston vastuullisuusohjelman, yhteiskuntavastuuraportin ja päästövähennyspotentiaalilaskennan kuvauksen.

Ilmastorahasto Oy


Ulkoisten toimijoiden selvityksiä

Vihreän siirtymän investointien tilannekuva
AFRY huhtikuu 2024

Ilmastorahaston tilaama ja AFRYn tuottama selvitys vihreän siirtymän investointien tilannekuvasta havainnollistaa, että monet hankkeet etenivät investointipäätöksiin odotettua hitaammin vuonna 2023. Myös pullonkaulat investointien etenemiselle vaihtelevat merkittävästi sektoreittain.  Kaikilla sektoreilla vaikuttaneiden inflaation ja korkojen nousun lisäksi, sääntelykehityksen epävarmuus nostettiin useasti investointipäätöksiä jarruttavaksi tekijäksi.

Mustat joutsenet vihreän siirtymän investointien kiihdytyskaistalla
AFRY toukokuu 2023

Ilmastorahaston tilaama ja AFRYn tuottama tekoälyavusteinen selvitys havainnollistaa, miten rahoituksen heikentynyt saatavuus osuu epäonnisesti samaan hetkeen, kun uusien ilmastoteknologioiden investointeja tulisi saada toteutumaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. rahoituksen saatavuus ja hinta ovat nousseet hidasteiksi vihreän siirtymän investointien toteutumistahdille.

Ilmastorahasto Oy:n ulkoinen arviointi
KPMG  joulukuu 2022

Työ- ja elinkeinoministeriön Ilmastorahastolle joulukuussa 2020 antamassa toimiohjeessa todetaan, että yhtiön toiminnan käynnistymisen onnistumista arvioidaan laaja-alaisesti vuoden 2022 loppupuolella. KPMG:n rvion mukaan Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt hyvin ja raportti sisältää myös suosituksia jatkoon.