Rahoituksen asiantuntija, päävastuualueena hankkeiden vaikuttavuuden arviointi

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Ilmastorahasto arvioi potentiaalisten rahoituskohteiden vaikuttavuutta vasten kriteeristöään, joka sisältään muun muassa potentiaalisten sijoituskohteiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalin ja nk. ei-merkittävää haittaa -periaatteen mukaisuuden arvioinnin (lisätietoja kriteeristöstä: https://www.ilmastorahasto.fi/ilmastorahaston-rahoituksen-kriteerit/). 

Haemme nyt sijoitustiimiimme rahoituksen asiantuntijaa (Manager, Investments) vakituiseen työsuhteeseen toimimaan sijoituskohteiden vaikuttavuusarvioinnin asiantuntijana Ilmastorahaston rahoituspäätösten valmisteluprosessissa ja seurannassa.

Rahoituksen asiantuntijana työskentelisit mm. seuraavien tehtävien parissa erityisesti hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta:

 • Vaikuttavuusarviot ja -mallinnus sijoitusprosessin eri vaiheissa: osallistuminen muun muassa hiilijalanjäljen ja päästövähennysten laskentaan sekä ESG- ja ei-merkittävää haittaa -arvioiden (DNSH, do-no-significant harm) suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Rahoituspäätösten valmistelu: Due diligence -prosessien tukeminen vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta.
 • Transaktiot: Vaikuttavuusnäkökohtien huomioiminen rahoituspäätösten toimeenpanossa ja sopimusdokumentaatiossa.
 • Kehittäminen: Vaikuttavuusarvioinnin ja -seurannan kehittäminen.
 • Portfolionhallinta: Portfolioyhtiöiden vaikutustoteuman seuranta ja analysointi.
 • Muu tuki tiimille: Esitysmateriaalit, raportit ja analyysit.

Lisäksi osallistuisit tarpeen mukaan myös muiden kuin vaikuttavuusnäkökohtien analysointiin sijoitusprosessin eri vaiheissa.

Minkälaista profiilia haemme?

 • Olet motivoitunut Ilmastorahaston tehtävästä.
 • Sinulla on kiinnostusta vaikuttavuussijoittamiseen ja kykyä ymmärtää erilaisten investointihankkeiden teknistäkin puolta, vähähiilisyyttä edistäviä teknologioita sekä teollisuuden eri sektoreita ja energiamarkkinoita.
 • Sinulla on mahdollisesti kokemusta ilmastoasioista ja vaikuttavuuden arvioinneista erityisesti tehtävän kannalta olennaisilta aihealueilta kuten investointihankkeiden arvioinnista, investointilaskennasta, hiilijalanjäljen laskennasta, kasvihuonekaasupäästövähennysten laskennasta, ympäristölainsäädännöstä, ympäristövaikutusten arvioinneista ja ESG-arvioinneista.
 • Sinulla kykyä ja innostusta hakea tietoa, mallintaa teknisiä ja taloudellisia asioita Excelillä sekä raportoida analyysin tuloksia.
 • Sinulla on vähintään 5 vuoden kokemus vastaavista vaativista asiantuntijatehtävistä.
 • Opiskelutaustasi tukee tehtävänkuvausta (esim. soveltuva tekninen tai teknistaloudellinen ylempi korkeakoulututkinto) ja sinulla on näyttöjä kyvystä toimittaa tuloksia.
 • Olet analyyttinen, tavoitehakuinen ja halukas kehittymään monipuolisessa tehtäväkentässä.

Ilmastorahasto tarjoaa sinulle poikkeuksellisen mahdollisuuden:

 • tehdä merkityksellistä vaikuttavuustyötä näköalapaikalla, yhteiskunnallisesti merkityksellisessä työympäristössä sekä olla rakentamassa Ilmastorahastoa kokeneen tiimin kanssa.
 • kehittyä sekä rahoituksen että vaikuttavuusarvioinnin ammattilaisena monipuolisissa tehtävissä osaavan tiimin tukemana.
 • oppia uraasi varten tiiviissä tahdissa taitoja, joille on kasvavaa kysyntää.
 • kilpailukykyiset työsuhde-edut, etätyömahdollisuuden ja viihtyisät työtilat hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Haethan tehtävään viimeistään 9.1.2023 mennessä. Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@ilmastorahasto.fi . Rekrytointiprosessi alkaa viimeistään hakuajan päätyttyä ja kostuu 2-3 haastattelukierroksesta.

Lisätietoa hausta, tehtävästä ja rekrytointiprosessista puheluaikojen puitteissa antaa johtava asiantuntija Juha Ollikainen (22.12.2021. klo 10-11 ja 5.1.2023. klo 10-11) p. 040 014 8790.

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta: www.ilmastorahasto.fi

Hakemalla tehtävää annat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn rekrytointia mahdollistavissa yhteyksissä. Henkilötietoja ei käsitellä missään muissa yhteyksissä ja niitä käsittelevät vain suoraan rekrytointiin liittyvät henkilöt.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Edellinen artikkeli
Analyst Trainee
Seuraava artikkeli
Analyst Trainee