Rahoituksen johtava asiantuntija (Senior lead, Investments), riskienhallinta erityisosaamisalueena

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Haemme nyt sijoitustiimiimme johtavaa rahoituksen asiantuntijaa (Senior Lead, Investments) vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan Ilmastorahaston riskienhallinnan lähestymistapojen, laskentamallien, työkalujen ja prosessien kehittämisestä.

Riskienhallinnasta vastaavan johtavan asiantuntijan tehtävät:

Riskienhallinta ja portfolionhallinta:

 • Vastaa Ilmastorahaston riskienhallinnan lähestymistapojen, laskentamallien, työkalujen ja prosessien kehittämisestä
 • Toimii riskienhallinnan ja portfolionhallinnan erityisasiantuntijana rahoituspäätösten valmistelussa
 • Vastaa riskienhallinnasta kokonaisuutena Ilmastorahaston portfolion osalta
 • Vastaa riskiraportoinnista hallitukselle
 • Vastaa portfolionhallintaprosessista erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta

Rahoituspäätösten valmistelu ja muut tehtävät

 • Johtaa rahoituspäätösten valmisteluprosessia johtavan asiantuntijan roolissa erityisvastuualueelta jäljelle jäävän työajan puitteissa
 • Johtavan asiantuntijan roolissa omistajuus sovittujen casejen osalta sijoitusprosessin läpiviennistä ja rahoitusesitysten esittelystä Ilmastorahaston hallituksessa
 • Vastaa sovituista asiakkuuksista portfolionhallintaprosessissa
 • Osallistuu sijoitustoiminnon ja Ilmastorahaston kehittämiseen, strategiatyöhön, jne.

Minkälaista profiilia haemme?

 • Olet motivoitunut Ilmastorahaston tehtävästä
 • Sinulla on merkittävää kokemusta riskienhallintatehtävistä rahoitustoiminnassa
 • Sinulla on vähintään 10 vuotta relevanttia kokemusta esim. rahoitusalalta, innovaatiorahoituksesta, pääomasijoittamisesta, konsultoinnista ja relevantti opintotausta
 • Kykenet itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja projektitiimin ohjaamiseen. Projektinjohto tai muu johtamis- tai esimieskokemus on hyödyksi tehtävän hoitamisessa.
 • Vahvoja näyttöjä kyvystä toimittaa tuloksia

Ilmastorahasto tarjoaa sinulle poikkeuksellisen mahdollisuuden:

 • rakentaa ja kehittää Ilmastorahastoa uudessa, yhteiskunnallisesti merkityksellisessä työympäristössä
 • tehdä merkityksellistä vaikuttavuustyötä keskeisessä vastuuasemassa sijoitustiimissä
 • joustavaan työnkuvaan, joka muokataan valittavan henkilön kokemuksen pohjalta sopivaksi

Haku on umpeutunut 30.5.

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta: www.ilmastorahasto.fi

Hakemalla tehtävää annat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn rekrytointia mahdollistavissa yhteyksissä. Henkilötietoja ei käsitellä missään muissa yhteyksissä ja niitä käsittelevät vain suoraan rekrytointiin liittyvät henkilöt.

Edellinen artikkeli
Rahoituksen asiantuntija (Manager, Investments)
Seuraava artikkeli
Talous- ja hallintojohtaja