Rahoituksen johtava asiantuntija (Senior lead, Investments), instrumentaatio erityisosaamisalueena

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Johtavan asiantuntijamme siirtyessä urallaan eteenpäin talousjohtajan tehtäviin toisessa yhtiössä, etsimme nyt sijoitustiimiimme johtavaa rahoituksen asiantuntijaa (Senior Lead, Investments) vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan Ilmastorahaston instrumentaation kehittämisestä, sekä sijoituspäätösten valmistelusta ja uusien sijoitusten strukturoinnista. Työsuhteen alkuvaiheessa työn painopiste tulee olemaan erityisesti rahoituspäätösten itsenäisessä valmistelussa ja läpiviennissä.

Instrumentaatiosta vastaavan johtavan asiantuntijan tehtävät:

Instrumentaation kehittämiseen liittyvät tehtävät

 • Vastaa Ilmastorahaston instrumentaation ja rahoitussopimusmallien kehittämisestä (mukaan lukien nykyiset markkinaehtoisesti hinnoitellut pääomalainapohjaiset instrumentit, sekä mahdolliset tulevat OPO-instrumentit ja/tai asymmetristä riskien jakoa sisältävät instrumentit)
 • Toimii instrumentaation ja rahoitussopimusten erityisasiantuntijana rahoituspäätösten valmistelussa

Rahoituspäätösten valmistelu ja muut tehtävät

 • Johtaa rahoituspäätösten valmisteluprosessia johtavan asiantuntijan roolissa (prioriteetti ja painopiste työsuhteen alkuvaiheessa)
 • Johtavan asiantuntijan roolissa omistajuus sovittujen casejen osalta sijoitusprosessin läpiviennistä ja rahoitusesitysten esittelystä Ilmastorahaston hallituksessa
 • Vastaa sovituista asiakkuuksista portfolionhallintaprosessissa (rahoituksenaikainen vastuu sovittujen asiakkuuksien seurannasta, raportoinnista ja irtaantumisista)
 • Osallistuu sijoitustoiminnon ja Ilmastorahaston kehittämiseen, strategiatyöhön, jne.

Minkälaista profiilia haemme?

 • Olet motivoitunut Ilmastorahaston tehtävästä
 • Sinulla on merkittävää kokemusta sijoituspäätösten valmistelusta
 • Sinulla on merkittävää kokemusta instrumentaation kehittämisestä rahoitustoiminnassa sekä rahoituksen strukturoinnista
 • Sinulla on vähintään 10 vuotta relevanttia kokemusta esim. rahoitusalalta, innovaatiorahoituksesta, pääomasijoittamisesta, konsultoinnista ja relevantti opintotausta
 • Kykenet itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja projektitiimin ohjaamiseen. Projektinjohto tai muu johtamis- tai esimieskokemus on hyödyksi tehtävän hoitamisessa.
 • Vahvoja näyttöjä kyvystä toimittaa tuloksia
 • Kokemus ja ymmärrys EU:n valtiontueksi laskettavasta rahoitustoiminnasta eduksi (esimerkiksi neuvonantoroolin tai muun rajapinnan kautta)

Ilmastorahasto tarjoaa sinulle poikkeuksellisen mahdollisuuden:

 • rakentaa ja kehittää Ilmastorahastoa uudessa, yhteiskunnallisesti merkityksellisessä työympäristössä
 • tehdä merkityksellistä vaikuttavuustyötä keskeisessä vastuuasemassa sijoitustiimissä
 • joustavaan työnkuvaan, joka muokataan valittavan henkilön kokemuksen pohjalta sopivaksi
 • kilpailukykyiset työsuhde-edut, etätyömahdollisuuden ja viihtyisät työtilat hyvien kulkuyhteyksien varrella

Haku on umpeutunut 21.11.2021.

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta: www.ilmastorahasto.fi

Edellinen artikkeli
Asiakkuuksista vastaava johtava asiantuntija (Senior Lead, Customer & dealflow)
Seuraava artikkeli
Johtava lakimies (Leading Legal Counsel)