Rahoituksen johtava asiantuntija (Senior Lead, Investments)

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Johtavan asiantuntijamme siirtyessä Ilmastorahaston sisällä täysipäiväisesti vaikutusmallinnukseen ja ympäristövaikutusten arviointiin keskittyvään rooliin, etsimme nyt sijoitustiimiimme johtavaa rahoituksen asiantuntijaa (Senior Lead, Investments) vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan rahoituspäätösten valmistelusta. Johtavan asiantuntijan vastuualueena on erityisesti Ilmastorahaston rahoituksen kytkeminen TKI- ja EU-rahoitukseen, sekä valmistautuminen tulevaisuudessa mahdollisten asymmetristen rahoitusehtojen kehittämiseen.

Työsuhteen alkuvaiheessa työn painopiste tulee olemaan erityisesti rahoituspäätösten itsenäisessä valmistelussa ja läpiviennissä.

Johtavan rahoituksen asiantuntijan tehtävät:

Rahoituspäätösten valmistelu ja muut tehtävät

 • Johtaa rahoituspäätösten valmisteluprosessia johtavan asiantuntijan roolissa (prioriteetti ja painopiste työsuhteen alkuvaiheessa)
 • Johtavan asiantuntijan roolissa omistajuus sovittujen casejen osalta sijoitusprosessin läpiviennistä ja rahoitusesitysten esittelystä Ilmastorahaston hallituksessa
 • Vastaa sovituista asiakkuuksista portfolionhallintaprosessissa (rahoituksenaikainen vastuu sovittujen asiakkuuksien seurannasta, raportoinnista ja irtaantumisista)
 • Osallistuu sijoitustoiminnon ja Ilmastorahaston kehittämiseen sekä strategiatyöhön

Asymmetristen rahoitusehtojen hyödyntämisen valmistautumiseen, sekä TKI- ja EU-rahoitukseen kytkeytymiseen liittyvät tehtävät

 • Vastaa Ilmastorahaston valmistautumisesta mahdollisten asymmetristen rahoitusehtojen hyödyntämiseen, jotka lasketaan EU:n valtiontueksi
 • Vastaa innovaatio- ja rahoitusekosysteemitoimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä
  • Jatkuva seuranta
  • Yhteystyömahdollisuuksien aktiivinen kehittäminen
 • Vastaa EU-rahoitustoimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä
  • Jatkuva seuranta
  • Yhteystyömahdollisuuksien aktiivinen kehittäminen
 • Toimii innovaatiorahoituksen ja EU-rahoituksen erityisasiantuntijana Ilmastorahaston asiakkaiden hankkeiden kokonaisrahoituksen valmistelussa

Minkälaista profiilia haemme?

 • Kokemusta asymmetristen rahoitusehtojen hyödyntämisestä ja/tai EU:n valtiontueksi laskettavasta rahoitustoiminnasta (esimerkiksi neuvonantoroolin tai muun rajapinnan kautta)
 • Kokemus julkisesta innovaatiorahoituksesta ja/tai EU-rahoituksesta eduksi (esimerkiksi rahoituksen asiantuntijan, neuvonantoroolin tai muun rajapinnan kautta)
 • Olet motivoitunut Ilmastorahaston tehtävästä
 • Sinulla on merkittävää kokemusta sijoituspäätösten valmistelusta
 • Sinulla on merkittävää kokemusta (asymmetrisen) instrumentaation kehittämisestä rahoitustoiminnassa sekä rahoituksen strukturoinnista
 • Sinulla on vähintään 10 vuotta relevanttia kokemusta esim. rahoitusalalta, innovaatiorahoituksesta, pääomasijoittamisesta, konsultoinnista ja relevantti opintotausta
 • Kykenet itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja projektitiimin ohjaamiseen. Projektinjohto tai muu johtamis- tai esimieskokemus on hyödyksi tehtävän hoitamisessa.
 • Vahvoja näyttöjä kyvystä toimittaa tuloksia

Ilmastorahasto tarjoaa sinulle poikkeuksellisen mahdollisuuden:

 • rakentaa ja kehittää Ilmastorahastoa uudessa, yhteiskunnallisesti merkityksellisessä työympäristössä
 • tehdä merkityksellistä vaikuttavuustyötä keskeisessä vastuuasemassa sijoitustiimissä
 • joustavaan työnkuvaan, joka muokataan valittavan henkilön kokemuksen pohjalta sopivaksi
 • kilpailukykyiset työsuhde-edut, etätyömahdollisuuden ja viihtyisät työtilat hyvien kulkuyhteyksien varrella

Hakemalla tehtävää annat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn rekrytointia mahdollistavissa yhteyksissä. Henkilötietoja ei käsitellä missään muissa yhteyksissä ja niitä käsittelevät vain suoraan rekrytointiin liittyvät henkilöt.

Haku umpeutunut 5.6.2022.

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta: www.ilmastorahasto.fi

 

Edellinen artikkeli
Analyytikko-trainee
Seuraava artikkeli
Viestinnän ja vastuullisuuden harjoittelija