Aurelia Turbines

Perustettu: 2013
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2021
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu sellaisten turbiinien käyttöpääoman rahoittamiseen, joissa on merkittävä päästövähennyspotentiaali
Rahoitus: 5M€ pääomalaina. Rahoitukseen liittyy vaihto-oikeus kestävyyskannustimella, eli Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa lainaa omistusosuudeksi Aurelia Turbines Oy:stä. Kestävyyskannustimen mukaisesti mitä enemmän päästövähennyksiä on saatu ennakoituun perustasoon nähden, sitä edullisempi konversioehto on Aurelia Turbinesille.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: ratkaisuun liittyy merkittävä päästövähennyspotentiaali, arvioiden mukaan n. 1,4 Mt CO2-ekv kymmenen vuoden aikana. Ratkaisulla voisi erityisesti olla myös kokoaan suurempi rooli vedyn hyödyntämisen etulinjassa, vauhdittaen vetyinfrastruktuurin kehittymistä.

Vedyn ennustettu rooli päästövähennyksissä on merkittävä ja erityisesti päästöttömästi tuotettu vety on tärkeä ratkaisu kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Vetytalous rakentuu koko vedyn valmistamisen, varastoinnin, kuljettamisen sekä hyödyntämisen arvoketjun varaan.

Aurelia Turbines valmistaa nykyistä tehokkaampia kaasuturbiineja teollisuuden tarpeisiin, missä voidaan käyttää joustavasti eriasteista vetyä. Teollisuuden infrastruktuurin uusiutuessa vaiheittain ja erilaisia polkuja pitkin, Aurelian turbiini tuo suurta arvoa vedyn arvoketjun loppupäässä, korvatessa fossiilisia energialähteitä vedyllä. Joustavuutensa ja suhteellisen kilpailukykyisen hintansa ansiosta ratkaisulla on erittäin hyvät mahdollisuudet olla aikaisessa vaiheessa mukana tukemassa teollisuuden infrastruktuuria pala kerrallaan valmiiksi vetytulevaisuudelle ja asteittain ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma vähintään itsekannattavaan liiketoimintaan, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm-periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Ratkaisuun liittyy merkittävä päästövähennyspotentiaali: arvioiden mukaan kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on n. 1,4 Mt CO2-ekv. Ratkaisulla voisi erityisesti olla myös kokoaan suurempi rooli vedyn hyödyntämisen etulinjassa, vauhdittaen vetyinfrastruktuurin kehittymistä.

Ilmastorahaston rahoitus on mukana vauhdittamassa päästövähennysten saavuttamista sekä tukee osaltaan Suomen vetyklusterin kehittymistä. 5 M€ pääomalaina kohdistuu sellaisten turbiinien käyttöpääoman rahoittamiseen, joissa on merkittävä päästövähennyspotentiaali.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Tämän lisäksi rahoitussopimukseen on neuvoteltu konversio-oikeus kestävyyskannustimella, eli Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa lainaa omistusosuudeksi Aurelia Turbines Oy:stä. Kestävyyskannustimen mukaisesti mitä enemmän päästövähennyksiä Aurelian turbiineilla on saatu ennakoituun perustasoon nähden laina-ajan lopussa, sitä edullisempi konversioehto on Aurelia Turbinesille.

Vuoden 2021 rahoituskohteiden vaikutusten arviointia on täsmennetty tarkastamalla ensimmäistä kertaa rahoituskohteiden 10 vuoden päästövähennyspotentiaalia.