Betolar

Perustettu: 2016
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 11/2021
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu digitaalisen alustan kehittämiseen ja päästövähennyksiä mahdollistavan liiketoiminnan skaalaamiseen
Rahoitus: 7M€ pääomalaina. Lainaan sisältyy korkopreemio.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: arvioiden mukaan ratkaisuun liittyy huomattava päästövähennyspotentiaali yhtiön tavoitellessa jopa 150 Mt kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Vähennysten perustana on neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen teollisuuden sivuvirroilla.

Sementin tuotanto on yksi suurimpia päästölähteitä ihmisen toiminnassa, aiheuttaen vuosittain noin 7 % globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Betolarin ratkaisun avulla betoninvalmistajat voivat korvata sementtiä betonin tuotannossa hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja, mikä vaikuttaa huomattavien päästövähennysten lisäksi myös globaalin jäteongelman ratkaisemiseen sekä neitseellisten luonnonvarojen säästämiseen.

Betolarin ratkaisussa uutta on sementtiä korvaavien sivuvirtojen, muiden raaka-aineiden ja näitä yhdistävän reseptiikan tuominen digitaaliselle alustalle. Alusta mahdollistaa potentiaalisten sideaineena toimivien sivuvirtojen tehokkaan tunnistamisen sekä niiden hyödyntämiseen tarvittavan reseptiikan luomisen.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma vähintään itsekannattavaan liiketoimintaan, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Yhtiö tavoittelee jopa 150 miljoonan tonnin kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Ilman data- ja tekoälyalustan kautta tehtävää liiketoimintaa samalla aikavälillä päästäisiin vain murto-osaan kumulatiivisista päästövähennyksistä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että yhtiö onnistuu alustan kehittämisen ja kaupallistamisen lisäksi myös kaupallisessa ja tuotekehityssuunnitelmassaan.

Betolarin ratkaisun huomattavan päästövähennyspotentiaalin perustana on neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen olemassa olevilla teollisuuden sivuvirroilla, jolloin betonin raaka-aineiden päästöjä voitaisiin vähentää jopa 80 % verrattuna vastaaviin perinteisiin betonituotteisiin. Sideaineratkaisussa käytetään muun muassa metalli-, kaivos- ja energiateollisuuden sivuvirtoja sekä jokaiselle sivuvirralle erikseen räätälöityä kemikaalista aktivaattoria.

Ilmastorahaston 7 miljoonan euron pääomalaina kohdistuu Betolarin digitaalisen alustan ja sen varaan rakentuvien palveluiden kehittämiseen. Digitaalinen alusta mahdollistaa liiketoiminnan skaalautumisen ja sementin raaka-aineena toimivien sivuvirtojen tehokkaamman hyödyntämisen, mikä luo edellytykset huomattavien päästövähennysten saavuttamiseen. Laina nostetaan kolmessa erässä alustan kehittämistä ja kaupallistamista edistävien virstanpylväiden saavuttamisen perusteella. Ilmastorahaston pääomalaina on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella markkinaehtoisella korolla ja siihen sisältyy korkopreemio.

Rahoituksen kohdentumista on päivitetty 31.5.2023