DataSpace Europe

Perustettu: 2022 
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 6/2022 
Rahoituksen kohde: datanvälityspalvelun kehittäminen ruokaketjun ympärille 
Rahoitus: 1M€ pääomalainamuotoinen voitto-osuuslaina 
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: DataSpace Europe on yksi välillisistä keinoista, joilla voidaan tukea päästövähennysten syntyä maataloussektorilla yhtiön asiakkaiden tekemien korjaustoimenpiteiden kautta 

Maataloussektori kattaa noin kuudenneksen Suomen hiilijalanjäljestä. Digitalisaatio on tärkeässä roolissa maatalouden päästövähennysten vauhdittajana. Maatalouden päästöt muodostuvat monista lähteistä, joihin ei ole yksittäisiä teknologiaratkaisuja.  

DataSpace Europen datanvälityspalvelu on yksi keinoista, joilla voidaan tukea maatalouden päästövähennysten syntyä samalla vauhdittaen sektorin digitalisaatiota ja parantaen kuluttajien toivomaa jäljitettävyyttä. Datan jakamisella ja uusien menetelmien kehittämisellä on rooli tuotannon tehostamisessa, ja tarkemmalla mittaamisella sekä tiedolla saadaan tukea myös päästöjen todentamiseen ja päästövähennystoimien aloittamiseen.  

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, Ilmastorahaston rahoituksella hankkeen toteutuminen aiemmin, laajempana tai ylipäänsä, sekä EU:n kestävän rahoituksen Do no significant harm -periaatteen mukaisuus. Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaalia.

Ilmastorahaston 1M€ pääomalainamuotoinen voitto-osuuslaina kohdentuu datanvälityspalvelun kehittämiseen ruokaketjun ympärille. Ilmastorahaston pääomalaina on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 

Välityspalvelu on yksi välillisistä keinoista, joilla voidaan tukea päästövähennysten syntyä tärkeällä kotimaisella taakanjakosektorilla. Välillisistä päästövähenemistä on kyse silloin, kun yhtiön teknologia mahdollistaa tai tuottaa palveluita päästöjen tunnistamiseen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat palvelun tarjoajan asiakkaiden korjaustoimenpiteistä eivätkä rahoitettavan yhtiön teknologiasta tai tuotteesta suoraan.