Elstor

Perustettu: 2017
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2021
Rahoituksen kohde: lämpövaraston käyttöönoton vauhdittaminen
Rahoitus: enintään 4M€ pääomalaina. Lisäksi vaihto-oikeus omistusosuuteen.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: ratkaisun markkinapotentiaali Suomessa vastaa jopa 0,4 miljoonan tonnin päästövähennystä, mikä on noin 1 % Suomen kokonaispäästöistä. Yksikkökohtainen päästövähennyspotentiaali riippuu korvattavasta polttoaineesta sekä käytetystä sähköstä. Keskimääräinen vuosittainen yksikkökohtainen päästövähennyspotentiaali on n. 300-500 t CO2-ekv.

Teollisuuden sähköistyminen sekä vähähiilisten ratkaisujen ja energiantuotantomuotojen käyttöönotto ovat ensimmäisiä askelia hiilineutraaliuspolulla. Sähköistyminen ja siirtymä uusiutuvaan energiaan nousevat usein esille tärkeimpinä ilmastotoimina. Uusiutuvan energian tuotanto edellyttää kuitenkin energian varastointia, ja siinä missä sähköä voidaan tuottaa päästöttömästi, teollisuuden vaatimat lämpö ja höyry tuotetaan usein vielä fossiilisilla polttoaineilla.

Elstor on kehittänyt ratkaisun, joka muuntaa sähköä höyryksi tai lämmöksi, jota voidaan varastoida ja vapauttaa tarpeen mukaan asiakkaan prosessien käyttöön. Lämpövarasto vähentää teollisuuden höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä, koska se korvaa esimerkiksi öljyn, maakaasun ja nestekaasun polttamista sähköllä. Elstorin ratkaisu mahdollistaa sähkön varastoinnin lämpönä tai höyrynä, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat vähintään itsekannattava liiketoiminta, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm-periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Elstor-lämpövarastossa yhdistyvät teollisuuden hiilineutraaliudelle tärkeä sähköistyminen sekä uusiutuvan energian varastointi. Elstorin markkinapotentiaali Suomessa vastaa jopa noin 0,4 miljoonan tonnin päästövähennyspotentiaalia, joka on noin 1 % Suomen kokonaispäästöistä. Ilmastorahaston rahoituksen turvin Elstorin päästövähennyksiä erityisesti pk-teollisuudelle tuottavaa teknologiaa voidaan ottaa käyttöön nopeammin kuin ilman Ilmastorahaston rahoitusta.

Päästövähennysten lisäksi Elstor-rahoituspäätöksellä on liiketoimintapotentiaalia Suomessa rekisteröityneille toimijoille muun muassa edullisemman lämmön tai höyryn muodossa. Ratkaisulla on myös merkittävä vientipotentiaali, koska vastaava tarve on olemassa myös globaalisti.

Ilmastorahaston rahoitus on enintään 4 miljoonan euron pääomalaina Elstorin käyttöpääomainvestointien rahoittamiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Ilmastorahaston laina on nostettavissa yksikkö kerrallaan ja jokaisen laitteen rahoitusosuuden ehtona on mm. konttikohtaisen päästövähennyksen todentaminen ja muun rahoituksen (vähintään 50 %) varmistuminen. Tämän lisäksi rahoitussopimukseen on neuvoteltu vaihto-oikeus, eli Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa lainaa omistusosuudeksi Elstor Oy:stä.

Vuoden 2021 rahoituskohteiden vaikutusten arviointia on täsmennetty tarkastamalla ensimmäistä kertaa rahoituskohteiden 10 vuoden päästövähennyspotentiaalia.