Magsort

Perustettu: 2014
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 11/2021
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu käyttöpääoman vahvistamiseen eli laiteinvestointien rahoittamiseen
Rahoitus: 4,5M€ pääomalaina. Rahoituksessa on lisäksi voitto-osuuskomponentti.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: arvioiden mukaan ratkaisuun liittyy erittäin suuri n. 4,8 Mt CO2-ekv kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali terästeollisuudessa 2020–luvulla. Ratkaisulla on myös huomattava vientipotentiaali ratkaisun kohdentuessa globaaleilla terästuotantomarkkinoilla pääsääntöisesti Suomen ulkopuolelle.

Teräksen ja sementin tuotanto ovat erittäin merkittäviä päästölähteitä ihmisen toiminnassa. Terästeollisuus ottaa jo monia merkittäviä askelia päästöjensä pienentämiseksi mm. teräksen tuotantovaiheessa korvaten hiiltä vedyllä. Terästeollisuuden päästövähennystoimenpiteisiin sisältyy myös kiertotalous materiaalitehokkuuden kautta: kun terästeollisuuden sivuvirroista saadaan otettua vielä talteen arvokkaita raaka-aineita, tehostetaan entisestään jo tuotantoprosessissa parannettua päästövähennyspotentiaalia.

Magsortin ratkaisulla voidaan kerätä lähes kaikki metalli talteen jätekuonasta, minkä jälkeen tulevaisuudessa kuona saatetaan vielä voida jauhaa sementiksi.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma vähintään itsekannattavaan liiketoimintaan, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm-periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Arvioiden mukaan ratkaisuun liittyy erittäin suuri n. 4,8 Mt CO2-ekv kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali terästeollisuudessa 2020–luvulla. Ilmastorahaston rahoitusta on arvioitu ensivaiheessa hiiliteräsratkaisun liiketoiminta- ja päästöpotentiaalin pohjalta, mutta pidemmällä aikavälillä ratkaisun hyödyntäminen sementin valmistuksessa voi tuoda vielä arvioiden päälle jopa miljoonien tonnien lisäpäästövähennykset. Ratkaisulla on myös huomattava vientipotentiaali.

Ilmastorahaston 4,5 M€ rahoitus kohdistuu käyttöpääoman vahvistamiseen eli laiteinvestointien rahoittamiseen. Ilmastorahaston laina on nostettavissa yksikkö kerrallaan vasten laitekohtaisen päästövähennyspotentiaalin validoimista.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Lainan perushinnoittelun päälle Ilmastorahasto saa hankkeiden kannattavuuteen sidotun lisäkoron.

Vuoden 2021 rahoituskohteiden vaikutusten arviointia on täsmennetty tarkastamalla ensimmäistä kertaa rahoituskohteiden 10 vuoden päästövähennyspotentiaalia.