Har du ett investeringsförslag?

Uutinen
Lagen om Klimatfonden godkändes i riksdagen
Den i augusti 2022 till riksdagen överlämnade propositionen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab godkändes onsdag den 1 februari i riksdagens plenum. Lagen går härefter vidare till republikens…
Läs mer

Klimatfonden på sociala medier

Ilmastorahastoa koskeva lakiesitys hyväksyttiin tänään eduskunnan täysistunnossa. Voimaan astuessaan, laki mahdollistaisi asymmetrisen rahoituksen hyödyntämisen entistä suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi rahoitustoiminnassa. https://www.ilmastorahasto.fi/laki-ilmastorahastosta-hyvaksyttiin-eduskunnassa/

Nyheter om våra finansieringsobjekt