1,5 år efter investeringsbeslutet för Hycamite: byggandet av anläggningen inleds och lansering sker på USA-marknaden

I mars 2022 fattade Klimatfonden ett investeringsbeslut för Hycamites demonstrationsanläggning för utsläppsfritt väte. Idag är Hycamite både på väg in på den amerikanska marknaden och påbörjar byggandet av en anläggning i industriell skala i Karleby, Finland. Hycamites VD Laura Rahikka berättade om företagets hektiska senaste år och framtida tillväxtplaner.

Hycamite producerar ren väte och fast rent kol genom att spjälka metan, den främsta beståndsdelen i natur- och biogas. Tekniken möjliggör hållbar väteproduktion utan några utsläpp av växthusgaser. Väte kan användas som råmaterial i den kemiska industrin, för klimatneutral bränsleproduktion eller som ett utsläppsfritt bränsle för att balansera fluktuationer i vind- och solkraft. Det producerade kolet passar för krävande industriell användning, till exempel batteritillverkning, nya material eller tillsatser i cementprodukter, vilket minskar koldioxidavtrycket från dessa tillämpningar.

För maritim användning har Hycamite gått samman med Wärtsilä för att utveckla en teknik som möjliggör produktion av vätgas ombord på fartyg med hjälp av flytande naturgas (LNG). Detta koncept gör det möjligt att utnyttja befintlig LNG-infrastruktur och samtidigt minska utsläppen av koldioxid och metan i havsmiljön.

Byggandet påbörjas med finansiering på 25 miljoner euro

De 1,5 år som gått efter Klimatfondens investeringsbeslut har varit händelserika och minnesvärda för oss alla på Hycamite. Vi avslutade vår finansieringsrunda med 25 miljoner euro i juli i år. Investeringen gör det möjligt för oss att skala upp vår teknik och producera i kommersiell skala. Vi strävar efter att byggnaden här i Karleby, som kommer att vara i industriell skala, ska stå klar i december 2023 och att installationen av utrustningen ska påbörjas i januari 2024. Anläggningen kommer att vara i full drift senast hösten 2024.

Demonstrationsanläggningen kommer att ha två funktioner: för det första att producera rent väte och demonstrera tekniken och för det andra att tillhandahålla kolprover till våra kunder som köper högvärdigt kol. Den kommer att ha en årlig nominell kapacitet på 2 000 ton rent väte och 6 000 ton fast kol för att ytterligare minska koldioxidavtrycket från andra produkter. Strömförbrukningen kommer att vara cirka 13 procent av en elektrolysator med samma kapacitet.

Industriskalan vätgasanläggningens konstruktion i Kokkola påbörjas i höst.

Lansering på USA-marknaden

Under hela byggandet av anläggningen är vårt mål att utöka Hycamites marknadsräckvidd till kunder utanför Finland. Vi kommer att bygga vätgasproduktionsanläggningar på kundernas anläggningar och tillhandahållaren väte för deras egna processer. Vi planerar att sätta upp många anläggningar både inom industriella tillämpningar och fartyg inom sjöfartsindustrin.

Från och med idag har Hycamite officiellt lanserats på den amerikanska marknaden – i Washington. Vi avser att etablera ett dotterbolag i USA under hösten 2023. Lanseringen innebär att vi inleder vår verksamhet i USA och det första LOI-avtalet med en amerikansk kund har undertecknats med NW Natural, Oregons största gasverk.

Tillväxtplaner kräver kvalificerad arbetskraft

Utöver den amerikanska marknaden kommer vi att satsa på tillväxt i Kanada, Japan och Europa. Fram till 2030 är vårt mål att etablera 20 anläggningar över hela världen och både bli en ledande producent av TCD-väte och en betydande aktör för att minska koldioxidutsläppen från industrin.

Tillväxt kräver kvalificerad arbetskraft på våra anläggningar. För närvarande sysselsätter vi 37 experter och de totala antalet medarbetare i Finland kommer att öka till 50 personer i slutet av 2023 och 70 personer i slutet av 2024. Rekryteringen i USA och Kanada kommer att påbörjas i början av 2024, men ytterligare medarbetare behövs även på andra platser. Vi välkomnar alla entusiastiska och engagerade personer som vill vara en del av vår spännande internationella marknadslansering att utforska vårt företag och våra lediga tjänster inom den närmaste framtiden.

 

Laura Rahikka
Verkställande direktör
Hycamite

Toni Mikkonen tf. verkställande direktör för Klimatfonden
Träffa Klimatfondens experter på Slush 2023