1,5 år efter QHeats finansieringsbeslut: växande företag, slutförda projekt för energibrunnar och första stegen utomlands

Det har gått cirka 18 månader sedan Klimatfonden fattade beslutet att finansiera QHeats anskaffning av effektivare utrustning för borrning av medeldjupa energibrunnar. Sedan dess har QHeat slutfört tre energibrunnsprojekt i Finland och samarbetet i deras första internationella projekt i Estland har inletts. QHeats verkställande direktör Erika Salmenvaara delade med sig av höjdpunkterna från de senaste månaderna.

Geotermisk värmeproduktion är en bransch under utveckling som har stor potential inom klimatåtgärderna bland annat i främjandet av lågemissionslösningar för värmeproduktion, i utjämnandet av säsongvariationen inom energiproduktionen och i utvecklandet av regionala värmenätverk.

Det har varit 18 hektiska och spännande månader för oss på QHeat på många sätt. Vi välkomnade en ny medarbetare till företaget i augusti för att hjälpa oss att växa och expandera vår verksamhet. Förutom att borra energibrunnar i den finska berggrunden tar vi också våra första steg in på internationella marknader.

Flera slutförda projekt i Finland

Vi har genomfört tre energibrunnsprojekt i Finland under 2023: ett geotermiskt värmeverk, som ingår i Vantaan Energias fjärrvärmenät i Vanda, togs i drift i början av 2023. Den beräknade årliga energiproduktionen från de tre 800 meter djupa brunnarna är 2 600 MWh, vilket motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet för cirka 130 bostadshus.

Dessutom slutförde vi under året två projekt med värmeverk för bostadsområden i Esbo, Finland. Tre flerbostadshus i Finno värms upp helt utsläppsfritt med hjälp av tre medeldjupa energibrunnar. Ytterligare tre flerbostadshus kommer att anslutas till värmeanläggningen i ett senare skede och energibrunnarna har en sammanlagd årlig energiproduktion på 1 940 MWh. Denna energi används för att värma upp totalt 14 000 kvadratmeter golvyta och cirka 250 lägenheter. Ytterligare ett värmeverk för bostäder i Ängskulla togs i drift i juni.

QHeats experter inspekterar ett projektområde med ett geotermiskt värmeverk i ett bostadsområde i Finno, Esbo i juni 2022.

Vårt första värmeverk någonsin, som vi byggde 2019 för ett logistikcenter i Skrakaby i Esbo, fortsätter att fungera smidigt. Vi har ansvarat för underhållet av anläggningen under dess drift och fortsätter att samarbeta med våra kunder när det gäller underhållet av energibrunnarna i Finno och Ängskulla.

Det senaste året har vi fokuserat starkt på introduktionen av ny modern borrutrustning. Med hjälp av finansiering från Klimatfonden köpte vi en tryckluftsutrustning i början av 2023 och en ny Qmatec-borrigg från Norge i maj. Den nya utrustningen gör borrningen av värmekällor mer effektiv och gör det möjligt för oss att minska projektkostnaderna. Dessutom har vi borrat i Salo med en ny Geomachine 2000-borr sedan mars. Med GM2000-borren kan vi gå djupare och därmed utvinna mer energi ur energibrunnen.

Första stegen in på internationella marknader

Vi är mycket glada över vårt första internationella projekt! Vi inledde vårt samarbete med Estlands geologiska forskningscentralen (GSE) i juli. GSE väntar med spänning på undersökningarna av det första medeldjupa geotermiska borrhålet i Estland. Det 500 meter djupa hålet kommer att borras av ingenjörsbyrån STEIGER tillsammans med oss. Vår roll är att konsultera vid djupborrning i kristallint berg. Vårt mål med detta samarbete är att bygga upp partnerskap inom borrning för att påskynda uppskalningen på internationella marknader.

Den internationella efterfrågan ökar. Energikrisen i Europa har ökat efterfrågan på ny teknik. Tyskland har till exempel satt upp ambitiösa mål för att öka användningen av geotermisk energi. Å andra sidan investerar den amerikanska marknaden kraftigt i geotermisk energiproduktion genom investeringar och subventioner.

 

Erika Salmenvaara
Verkställande direktör
QHeat

Klimatfonden beviljar Paptic ett kapitallån på 10 M€ för att påskynda ibruktagandet av förpackningsmaterial som ersätter plast
Toni Mikkonen tf. verkställande direktör för Klimatfonden