Bolag

Statens utvecklingsbolag Vake Oy, som bildades 2016, omvandlades till Klimatfonden Ab genom en ändring av bolagsordningen i december 2020. Bolagets balansräkning på 3,5 miljarder euro består huvudsakligen av 8,3% av Neste Oyj innehav. Företaget sysselsätter 9 personer.

Kontakt

Klimatfonden Ab

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
+358 40 152 7570
info@klimatfonden.fi

Media och intervjuer
Saara Mattero
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Mer information till företag
Pia Erkinheimo
050 487 1417
pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

Mer information till offentliga aktörer
Antti Larsio
040 594 7335
antti.larsio@ilmastorahasto.fi

E-fakturor

Vi behandlar bara elektroniska inköpsfakturor. Vi ber er sända alla fakturor som riktas till oss som e-fakturor till adressen:

EDI-kod: 003727774831
Operatör: Basware, BAWCFI22

FO-nummer: 2777483-1

Whistleblower-respons

Klimatfonden vill agera på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Om du upptäcker att en anställd vid klimatfonden eller vårt bolag har handlat oetiskt eller i strid med lagstiftningen, kan du anonymt rapportera om din observation med hjälp av responsblanketten Whistleblower nedan. Din respons kan också gälla ett företag eller ett projekt som finansieras av klimatfonden.

Styrelse och investeringsråd

Klimatfondens styrelse

I enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen beslutar klimatfondens styrelse bl.a. om bolagets strategiska inriktning, verksamhetsmodell och bolagets investeringar.

Ordförande
Perttu Puro

Vice ordförande
Petri Peltonen

Styrelse ledamöter
Mirva Antila
Kari Hämekoski
Mammu Kaario
Juho Korpi
Erja Turunen

Klimatfondens investeringsråd

Klimatfondens investeringsråd har till uppgift att säkerställa att bolagets verksamhet är förenlig med statsrådets mål och beaktar utvecklingen i omvärlden. Investeringsrådet, som består av representanter för de centrala ministerierna, behandlar i första hand aktuella teman som hänför sig till bolagets omvärld och investeringsverksamhet. Investeringsrådet behandlar inte enskilda investerings- eller exitbeslut.

Arbets- och näringsministeriet
ledamot: Ilona Lundström
ersättare: Sampsa Nissinen

Statsrådets kansli: ägarstyrning
ledamot: Maija Strandberg
ersättare: Petri Vihervuori

Finansministeriet
ledamot: Ilari Valjus
ersättare: Johanna von Knorring

Miljöministeriet
ledamot: Juhani Damski
ersättare: Leena Ylä-Mononen

Kommunikationsministeriet
ledamot: Sanna Ruuskanen
ersättare: Atro Andersson

Personal

E-postadresser till klimatfondens team har formen: fornamn.efternamn@ilmastorahasto.fi

Paula Laine Verkställande direktör

Paula Laine

Verkställande direktör
+358 40 535 9911
LinkedIn

Toni Mikkonen Operativ chef

Toni Mikkonen

Director, Investments
+358 40 522 3126
LinkedIn

Pia Erkinheimo Direktör, företag

Pia Erkinheimo

Director, Customer and dealflow
+358 50 487 1417
LinkedIn

Saara Mattero Intressentgruppschef

Saara Mattero

Director, Communications
+358 400 114 777
LinkedIn

Miia Jalonen Ledningens assistent

Miia Jalonen

Ledningens assistent
+358 40 152 7570
LinkedIn

Elina Holkko Ekonomichef

Elina Holkko

Senior lead, Investments
+358 50 543 7277
LinkedIn

Antti Larsio Direktor, offentliga aktörer

Antti Larsio

Director
+358 40 594 7335
LinkedIn

Terhi Marttila Projectchef

Terhi Marttila

Manager, Customer and dealflow
+358 40 681 5868
LinkedIn

Riikka Laurila Projectchef

Riikka Laurila

Manager, Communications
+358 40 538 3177
LinkedIn

Meny