Bolag

Statens utvecklingsbolag Vake Oy, som bildades 2016, omvandlades till Klimatfonden Ab genom en ändring av bolagsordningen i december 2020. Bolagets balansräkning på 2,8 miljarder euro består huvudsakligen av 8,3% av Neste Oyj innehav. Företaget sysselsätter 21 personer.

Kontakt

Klimatfonden Ab

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
+358 40 152 7570
info@klimatfonden.fi

Media och intervjuer
Director, Communications and Sustainability
Saara Mattero
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Mer information av finansiering:
kontakta vårt Customer and Dealflow team via e-post.

E-fakturor

Vi behandlar bara elektroniska inköpsfakturor. Vi ber er sända alla fakturor som riktas till oss som e-fakturor till adressen:

EDI-kod: 003727774831
Operatör: Maventa (003721291126)

FO-nummer: 2777483-1

Whistleblower-respons

Klimatfonden vill agera på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Om du upptäcker att en anställd vid klimatfonden eller vårt bolag har handlat oetiskt eller i strid med lagstiftningen, kan du anonymt rapportera om din observation med hjälp av responsblanketten Whistleblower nedan. Din respons kan också gälla ett företag eller ett projekt som finansieras av klimatfonden.

Styrelse och investeringsråd

Klimatfondens styrelse

I enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen beslutar klimatfondens styrelse bl.a. om bolagets strategiska inriktning, verksamhetsmodell och bolagets investeringar.

Ilmastorahasto Hallitus

Främsta raden från vänster: Mammu Kaario, Perttu Puro, Mirva Antila. Bakre raden från vänster: Kari Hämekoski, Juho Korpi, Erja Turunen. På bilden saknas Petri Peltonen.

Ordförande
Perttu Puro

Vice ordförande
Petri Peltonen

Styrelse ledamöter
Mirva Antila
Kari Hämekoski
Mammu Kaario
Juho Korpi
Erja Turunen

Revisionskommittén består av Perttu Puro, Petri Peltonen och Mammu Kaario.

Klimatfondens investeringsråd

Klimatfondens investeringsråd har till uppgift att säkerställa att bolagets verksamhet är förenlig med statsrådets mål och beaktar utvecklingen i omvärlden. Investeringsrådet, som består av representanter för de centrala ministerierna, behandlar i första hand aktuella teman som hänför sig till bolagets omvärld och investeringsverksamhet. Investeringsrådet behandlar inte enskilda investerings- eller exitbeslut.

Arbets- och näringsministeriet
ledamot: Ilona Lundström
ersättare: Sampsa Nissinen

Statsrådets kansli: ägarstyrning
ledamot: Kimmo Viertola
ersättare: Maija Strandberg

Finansministeriet
ledamot: Milla Kouri
ersättare: Ilari Valjus

Miljöministeriet
ledamot: Karoliina Anttonen
ersättare: Kaarle Kupiainen

Kommunikationsministeriet
ledamot: Olli-Pekka Rantala
ersättare: Päivi Antikainen

Jord- och skogsbruksministeriet
ledamot: Heikki Granholm
ersättare: Johanna Vanhatalo

Personal

E-postadresser till klimatfondens team har formen: fornamn.efternamn@ilmastorahasto.fi

Ledningsgrupp består av Paula Laine (Verkställande direktör), Toni Mikkonen (Director, Investments), Pia Erkinheimo (Director, Customer and dealflow), Saara Mattero (Director, Communications and Sustainability) och Sanna Ruuskanen (Director, finance and administration).

Paula Laine Verkställande direktör

Paula Laine

CEO
+358 40 535 9911
LinkedIn

Customer and dealflow
Pia Erkinheimo Direktör, företag

Pia Erkinheimo

Director, Customer and dealflow
+358 50 487 1417
LinkedIn

Joakim Holmström

Joakim Holmström

Senior lead, Customer and dealflow
+358 50 589 6715
LinkedIn

Juho Pirinen

Juho Pirinen

Manager, Customer and dealflow
+358 50 585  7782
LinkedIn

Investments
Toni Mikkonen Operativ chef

Toni Mikkonen

Director, Investments
+358 40 522 3126
LinkedIn

Juha Ollikainen

Juha Ollikainen

Senior lead, Investments
+358 400 148 790
LinkedIn

Peter Platan

Peter Platan

Senior lead, Investments
+358 40 555 9690
LinkedIn

Jari Matero

Jari Matero

Senior lead, Investments
+358 40 523 2815
LinkedIn

Kuva tulossa

Heidi Ahonen

Senior lead, Investments
+358 400 606 122
LinkedIn

Sampsa Hämäläinen

Sampsa Hämäläinen

Manager, Investments
+358 50 413 5474
LinkedIn

Jyri Patama

Manager, Investments
+358 44 327 4350
LinkedIn

Tanja Huohvanainen

Tanja Huohvanainen

Manager, Investments
+358 44 026 0690
LinkedIn

Olli-Pekka Mattila

Olli-Pekka Mattila

Analyst, Investments
+358 40 840 4862
LinkedIn

Kuva tulossa

Ina Smolander

Analyst, Investments (on parental leave)
+358 40 051 7273
LinkedIn

Joel Jokivuori

Analyst, Investments
+358 40 682 0021
LinkedIn

Kuva tulossa

Taru Mustalahti

Analyst trainee, Investments
+358 40 676 2830
LinkedIn

Kuva tulossa

Aida Heikkinen

Analyst trainee, Investments
+358 40 152 3400
LinkedIn

Communications and sustainability
Saara Mattero Intressentgruppschef

Saara Mattero

Director, Communications and Sustainability
+358 400 114 777
LinkedIn

Anna Tainio

Anna Tainio

Senior lead, Communications and Sustainability
+358 40 184 0595
LinkedIn

Riikka Laurila Projectchef

Riikka Laurila

Manager, Communications and Sustainability (out of office until 31.3.2023)
+358 40 538 3177
LinkedIn

Kuva tulossa

Alma Tuunainen

Trainee, Communications and Sustainability
+358 406 209 111
LinkedIn

Finance and administration
Sanna Ruuskanen

Sanna Ruuskanen

Director, Finance and administration
+358 50 376 2377
LinkedIn

Malin Holm

Leading Legal Counsel
+358 41 534 8830
LinkedIn

Jenni

Jenni Muttonen

Manager, Finance
+358 50 386 3644
LinkedIn

Miia Jalonen Ledningens assistent

Miia Jalonen

Assistant
+358 40 152 7570
LinkedIn