Bolag

Statens utvecklingsbolag Vake Oy, som bildades 2016, omvandlades till Klimatfonden Ab genom en ändring av bolagsordningen i december 2020. Bolagets balansräkning på 3,5 miljarder euro består huvudsakligen av 8,3% av Neste Oyj innehav. Företaget sysselsätter 14 personer.

Kontakt

Klimatfonden Ab

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
+358 40 152 7570
info@klimatfonden.fi

Media och intervjuer
Saara Mattero
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Mer information till företag och offentliga aktörer
Pia Erkinheimo
050 487 1417
pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

E-fakturor

Vi behandlar bara elektroniska inköpsfakturor. Vi ber er sända alla fakturor som riktas till oss som e-fakturor till adressen:

EDI-kod: 003727774831
Operatör: Basware, BAWCFI22

FO-nummer: 2777483-1

Whistleblower-respons

Klimatfonden vill agera på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Om du upptäcker att en anställd vid klimatfonden eller vårt bolag har handlat oetiskt eller i strid med lagstiftningen, kan du anonymt rapportera om din observation med hjälp av responsblanketten Whistleblower nedan. Din respons kan också gälla ett företag eller ett projekt som finansieras av klimatfonden.

Styrelse och investeringsråd

Klimatfondens styrelse

I enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen beslutar klimatfondens styrelse bl.a. om bolagets strategiska inriktning, verksamhetsmodell och bolagets investeringar.

Ordförande
Perttu Puro

Vice ordförande
Petri Peltonen

Styrelse ledamöter
Mirva Antila
Kari Hämekoski
Mammu Kaario
Juho Korpi
Erja Turunen

Klimatfondens investeringsråd

Klimatfondens investeringsråd har till uppgift att säkerställa att bolagets verksamhet är förenlig med statsrådets mål och beaktar utvecklingen i omvärlden. Investeringsrådet, som består av representanter för de centrala ministerierna, behandlar i första hand aktuella teman som hänför sig till bolagets omvärld och investeringsverksamhet. Investeringsrådet behandlar inte enskilda investerings- eller exitbeslut.

Arbets- och näringsministeriet
ledamot: Ilona Lundström
ersättare: Sampsa Nissinen

Statsrådets kansli: ägarstyrning
ledamot: Maija Strandberg
ersättare: Petri Vihervuori

Finansministeriet
ledamot: Ilari Valjus
ersättare: Johanna von Knorring

Miljöministeriet
ledamot: Juhani Damski
ersättare: Leena Ylä-Mononen

Kommunikationsministeriet
ledamot: Juhapekka Ristola
ersättare: Mikko Jääskeläinen

Personal

E-postadresser till klimatfondens team har formen: fornamn.efternamn@ilmastorahasto.fi

Ledningsgrupp består av Paula Laine (Verkställande direktör), Toni Mikkonen (Director, Investments), Pia Erkinheimo (Director, Customer and dealflow), Saara Mattero (Director, Communications) och Sanna Ruuskanen (Director, finance and administration).

Paula Laine Verkställande direktör

Paula Laine

CEO
+358 40 535 9911
LinkedIn

Customer and dealflow
Pia Erkinheimo Direktör, företag

Pia Erkinheimo

Director, Customer and dealflow
+358 50 487 1417
LinkedIn

Kuva tulossa

Juho Pirinen

Manager, Customer and dealflow
+358 50 585  7782
LinkedIn

Investments
Toni Mikkonen Operativ chef

Toni Mikkonen

Director, Investments
+358 40 522 3126
LinkedIn

Juha Ollikainen

Juha Ollikainen

Senior lead, Investments
+358 400 148 790
LinkedIn

Peter Platan

Peter Platan

Senior lead, Investments
+358 40 555 9690
LinkedIn

Sampsa Hämäläinen

Sampsa Hämäläinen

Manager, Investments
+358 50 413 5474
LinkedIn

Olli-Pekka Mattila

Olli-Pekka Mattila

Analyst, Investments
+358 40 840 4862
LinkedIn

Tanja Huohvanainen

Tanja Huohvanainen

Analyst, Investments
+358 44 026 0690
LinkedIn

Communications
Saara Mattero Intressentgruppschef

Saara Mattero

Director, Communications
+358 400 114 777
LinkedIn

Riikka Laurila Projectchef

Riikka Laurila

Manager, Communications
+358 40 538 3177
LinkedIn

Finance and administration
Sanna Ruuskanen

Sanna Ruuskanen

Director, Finance and administration
+358 50 376 2377
LinkedIn

Jenni

Jenni Muttonen

Manager, Finance
+358 50 386 3644
LinkedIn

Miia Jalonen Ledningens assistent

Miia Jalonen

Ledningens assistent
+358 40 152 7570
LinkedIn

Meny