Aktuellt arkiv

Aktuellt
Klimatfonden beviljar Infrakit ett kapitallån på 6 M€ för utveckling av programvaror och kommersialisering av hållbarhetsfunktioner som effektiverar utsläppsminskningarna inom infrabyggandet
Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på högst 6 miljoner euro för utveckling av hållbarhetsfunktionerna och påskynda internationaliseringen hos Infrakit Group Oy:s informationshanteringsservice. Genom att effektivera användningen och transporterna av arbetsmaskiner…
Läs mer
Uutinen
Lagen om Klimatfonden godkändes i riksdagen
Den i augusti 2022 till riksdagen överlämnade propositionen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab godkändes onsdag den 1 februari i riksdagens plenum. Lagen går härefter vidare till republikens…
Läs mer
Aktuellt, Uutinen
Heidi Ahonen blir Senior Lead, Investments
Klimatfondens Investments-team stärks vid årsskiftet med mångsidig kompetens inom finansieringssektorn då Heidi Ahonen ställer sin långa erfarenhet av kapitalplaceringsbranschen till bolagets förfogande bland annat för utveckling av en eventuell framtida…
Läs mer