Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på datorn, surfplattan eller telefonen till den som besöker en webbplats och som Klimatfondens webbplats eller någon annan webbplats senare kan ta tillbaka och identifiera.  Med hjälp av cookies kan man ge besökaren tillgång till olika funktioner och följa upp hur besökaren använder en viss tjänst, såsom en webbplats. 

Klimatfondens webbplats utnyttjar cookies och liknande tekniska hjälpmedel för att producera och utveckla webbplatsen, för att förbättra och analysera användningen och användarupplevelsen och för att inrikta innehållet i de tjänster som Klimatfonden med partners tillhandahåller. 

Klimatfondens webbplats använder såväl nödvändiga cookies som andra cookies. Nödvändiga cookies är väsentliga med tanke på webbplatsens funktion. Andra cookies kan användas till exempel för att förbättra användarupplevelsen eller för att inrikta innehållet i sociala medier. Hur länge cookies lagras varierar allt enligt typen av cookies. Sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett visst fastställt utgångsdatum som varierar från en cookie till en annan. Mer detaljerad information om olika typer av cookies, deras ändamål och lagringstider finner du specifikt för olika cookies i meddelandet om cookies nedan. 

På webbplatser kan finnas länkar och kopplingar till tredje parters webbplatser och tjänster och tredje parters, såsom Linkedins eller Twitters, insticksprogram eller s.k. plugins, såsom tryckknappar till social media. Klimatfonden svarar inte för innehållet i länkade tredje parters webbplatser eller tjänster. På Klimatfondens webbplats finns cookies från tredje parter. Insticksprogrammen som tredje parter upprätthåller på Klimatfondens webbplats laddas ned från dessa tjänsters egna servrar och den tredje parten kan då bädda in sina egna cookies. På de tjänster som en tredje part tillhandahåller på Klimatfondens webbplats och på cookies från tredje parter tillämpas den tredje partens policy i fråga om dataskydd och cookies. Vi rekommenderar att du lär känna vederbörande tredje parts polyci i fråga om dataskydd och cookies som du finner på den ifrågavarande partens webbplats. Information finner du bland annat under länkarna i meddelandet om cookies på adressen ilmastorahasto.fi/sv/cookiepolicy/. Om dataskyddet i fråga om de tjänster på sociala medier som Klimatfonden utnyttjar finner du mer information på bland annat följande adresser: 

LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ja https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Twitterhttps://twitter.com/en/privacy ja https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Uppgifter som cookies samlat in kan utlämnas till länder utanför EU och EES.

På Klimatfondens webbplats kan cookies hanteras med webbplatsens cookiemekanism, med vars hjälp du när som helst kan välja vilka cookies du samtycker till. Cookiemekanismen öppnar du med ikonen nere till vänster på sidan. Användningen av cookies kan också påverkas med webbläsarens inställningar. Att alla cookies blockeras kan ändå ha en negativ inverkan på webbplatsens funktion. Cookies som tredje parter bäddat in kan också blockeras med de tredje parternas egna verktyg.