Ett år efter finansieringsbeslutet som gällde Solar Foods: fabriksanläggningen uppförs, målet att få soleinet ut på marknaden år 2023

I april 2022 hade det gått ett år sedan Klimatfondens första finansieringsbeslut som gällde Solar Foods utsläppssnåla demoanläggning för produktion av proteinet solein. Solar Foods innovation möjliggör en mycket utsläppssnål produktion av protein utnyttjande förnybar energi. Fabriken kommer att vara världens första kommersiellt fungerande anläggning som producerar protein av koldioxid och elektricitet.

Solar Foods verksamhet har fått en fartfylld start och fabriken Factory 01 som expanderat från en demoanläggning till en fabrik av produktionsdimension beräknas enligt planerna vara i drift år 2023. Sex miljoner euro från Klimatfondens kapitallån på 10 miljoner euro har redan betalats ut till företaget. Den sista delbetalningen på 4 miljoner euro inriktar sig också särskilt på en tilläggsinvestering som expanderar demoanläggningen och inriktar sig på den bioreaktor och elektrolyser som krävs vid produktion av solein.

Byggnadsarbetena på fabriken som uppförs i Vanda inleddes mot slutet av året 2021 och samtidigt lämnades en ansökan till Europeiska livsmedelsverket om godkännande av soleinet på marknaden. Soleinets produktutveckling avancerar parallellt med produktionsanläggningen. För närvarande testas proteinets användning och lämplighet för nya ändamål inom livsmedelsindustrin. Den kommersiella produktionen av proteinet förväntas köra i gång under året 2023.

Förra året var Solar Foods en av de av NASA och den kanadensiska rymdorganisationen CSA utsedda vinnarna i tävlingen ”Deep Space Food Challenge” där man sökte nya lösningar på astronauternas näringsbehov under långa rymdfärder. Enligt Solar Foods beräkning är det snarare fråga om år än årtionden innan lösningen är tillämpbar i rymden.

Läs mer om Solar Foods och Klimatfondens finansiering på objektets presentationssida.

Klimatfonden kompenserar sitt koldioxidavtryck 2021 med Soilfoods inhemska kolsänkor
Klimatfondens första fondinvestering i Taaleris bioindustrifond