Finansieringsmål

Varje år finansierar Klimatfonden ett begränsat antal klimatprojekt av betydande storlek i enlighet med fondens finansieringskriterier och riktlinjer. Nedan hittar du introduktioner till Klimatfondens finansieringsmål, ikonen ger dig mer information om målen och kriterierna för urval av finansiering för varje mål.

Meny