DataSpace Europe

Grundat: 2022 
Kilmatfondens finansieringsbeslut: 6/2022 
Finansieringsobjekt: utveckling av dataförmedlingstjänsten runt matkedjan 
Finansiering: kapitallån med vinstandel på 1 M€ 
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: DataSpace Europe är en av de indirekta metoder, med vilka man kan stöda uppkomsten av utsläppsminskningar inom den jordbrukssektorn genom tjänsteproducentens kunders korrigerande åtgärder 

Jordbrukssektorn står för cirka en sjättedel av Finlands koldioxidavtryck. Digitaliseringen spelar en viktig roll som påskyndare av utsläppsminskningarna inom jordbruket. Utsläppen från jordbruket härstammar från många källor som det inte finns några enskilda teknologiska lösningar till.   

Förmedlingstjänsten av Data Space Europe är en av de metoder med vilka man kan stöda uppkomsten av utsläppsminskningar inom jordbruket. Samtidigt kan man påskynda digitaliseringen inom sektorn och förbättra den spårbarhet som konsumenterna önskar. Datadelningen och framtagandet av nya metoder spelar en roll vid effektivering av produktionen och noggrannare mätning och information bidrar också till att utsläpp påvisas och utsläppsminskningsåtgärder inleds 

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier i tre steg. Tröskelvillkoren för finansieringen är en trovärdig plan för återbetalning av finansieringen, att projektet med Klimatfondens finansiering förverkligas tidigare, i större utsträckning eller överhuvudtaget, och förenlighet med EU:s hållbara investerings förordnings orsaka inte betydande skada principen (do no significant harm DNSH). Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom produktivitets- och affärsverksamhetspotential.

Klimatfondens kapitallån med vinstandel på 1 M€ inriktas på utveckling av dataförmedlingstjänsten runt matkedjan. Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt marknadsvillkor. 

Förmedlingstjänsten är en av de indirekta metoder, med vilka man kan stöda uppkomsten av utsläppsminskningar inom den viktiga inhemska ansvarsfördelningssektorn. Det rör sig om indirekta utsläppsminskningar då bolagets teknologi möjliggör eller producerar tjänster för identifiering av utsläpp, men de slutliga utsläppsminskningarna beror på tjänsteproducentens kunders korrigerande åtgärder och inte direkt på det finansierade bolagets teknologi eller produkt.