Heidi Ahonen blir Senior Lead, Investments

Klimatfondens Investments-team stärks vid årsskiftet med mångsidig kompetens inom finansieringssektorn då Heidi Ahonen ställer sin långa erfarenhet av kapitalplaceringsbranschen till bolagets förfogande bland annat för utveckling av en eventuell framtida asymmetrisk instrumentation.

SVM Heidi Ahonen tillträder sin post som Senior Lead, Investments på Klimatfonden vid årsskiftet 2022-2023. Ahonen övergår till Klimatfonden från sin tjänst som verkställande direktör på kapitalplaceringsbolaget Nostetta Ventures Oy. Kuopiobon Ahonen har en drygt 20 år lång mångsidig erfarenhet av kapitalplaceringsbranschen, bland annat av en femton år lång tid på statsägda Finnvera Abp:s kapitalplaceringsbolag Veraventure Oy, där hon under de senaste åren innehade posten som investeringsdirektör och svarade för en portfölj med cirka 30 startupföretag.

”Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med Klimatfondens kompetenta expertteam med samhälleligt relevanta frågor inom investering med samhällseffekt. Jag hoppas kunna stöda mina kommande kolleger med mitt gedigna kunnande gällande arbete med tillväxtföretag då Klimatfonden ytterligare stärker sin slagkraft i avsikt att uppnå hållbarhetsmål”, berättar Ahonen.

”Vi är glada över att få Heidi med som en del av Klimatfondens Investments-team och hennes kunnande kommer att ytterligare stärka vår kompetens i arbetet med att påskynda klimat- och miljöinvesteringar.  Vi hälsar henne varmt välkommen som en del av vårt team”, säger Director, Investments, Toni Mikkonen på Klimatfonden.

Mer information

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Ett lån på 8 M€ från Klimatfonden till Finn Recycling som effektiverar återvinningen av gjuterisand
Klimatfonden påskyndar digitaliseringen av matkedjan via DataSpace Europe