Jenni Muttonen utsågs till Klimatfondens Finance and Administration Manager

EM, Auktoriserad revisor Jenni Muttonen, har utsetts till Finance and Administration Manager för Klimatfonden och tillträder den 11 oktober 2021. Muttonen har tidigare arbetat i revisionspositioner och certifierat företagsansvarsrapporter. Hon har erfarenhet av företagsansvar, särskilt inom skatteplikt och ansvarsfulla investeringar.

Jag är upphetsad över mitt nya jobb, där utöver ekonomiska frågor kommer ansvarsfrågor säkert att återspeglas i syftet med Klimatfondens verksamhet“, beskriver Muttonen.

Sanna Ruuskanen, Klimatfondens Finance and Administration Director, välkomnar varmt Muttonen för att stärka företagets finansiella expertis och förståelse för företagsansvarsfrågor.

Nya utnämningar hos Klimatfonden
Klimatfondens finansieringsobjekt Magsort stöder materialeffektiviteten inom stålindustrin