Jobb på Klimatfonden: Aida och Taru berättar om sin vår som analyst trainees på Klimatfonden

Praktikprogrammet i Klimatfonden fortsatte våren 2023 med två analyst trainees på Investments. Praktiken erbjöd Aida Heikkinen och Taru Mustalahti en oförglömlig och värdefull möjlighet att få komma med som en del av Klimatfondens sakkunniga investeringsteam och delta i analyseringen av finansieringsobjekt. Aida och Taru är tacksamma för erfarenheten de fått i form av konkret arbete och en trevlig arbetsgemenskap. Deras praktikperiod löper ut vid utgången av augusti.

Taru Mustalahti (till vänster) och Aida Heikkinen har arbetat som praktikanter för Klimatfonden från början av 2023 fram till slutet av augusti.

”Jobbet på Klimatfonden har gjort det möjligt för mig att på ett mångsidigt sätt sätta mig in i olika sektorer och bolag, som vart och ett med sin verksamhet spelar en viktig roll i stävjandet av klimatförändringen. En sak som särskilt fastnat i mitt minne är då ett av vårt projektteams objekt erhöll ett positivt finansieringsbeslut — jag kommer också framöver att med intresse följa upp deras verksamhet. Jag hoppas att jag i mina framtida roller under min arbetskarriär förmår dra nytta av de lärdomar som jag fått av Klimatfondens sakkunniga arbetsgemenskap”, berättar Taru Mustalahti.

”Praktikperioden på Klimatfonden har på många sätt överträffat mina förväntningar. Jag har haft möjlighet att delta i analysen av investeringar av stor skala och träffa erfarna experter inom olika sektorer. Ett av projekten som jag deltog i analysen av erhöll ett positivt finansieringsbeslut, något som, om investeringen blir verklighet, kommer att uppvisa ny koldioxidsnål teknologi på global nivå. Jag är tacksam över de erfarenheter som praktikperioden möjliggjort och som jag upplever ha konkreta inverkningar på avvärjandet av klimatförändringen. Det utgör en god grund för mig att slutföra mina magisterstudier vid Aalto-universitetet”, förklarar Aida Heikkinen.

Klimatfonden önskar Taru och Aida framgång i de kommande studierna och utmaningarna i arbetet. Praktikprogrammet på Klimatfonden fortsätter hösten 2023, då två nya praktikanter inleder sitt arbete i teamet Investments.

Läs mer: Två praktikanter inleder sitt arbete på Klimatfondens Investments

Två praktikanter inleder sitt arbete på Klimatfondens Investments
Byggandet av Klimatfondens finansieringsobjekts Lamor Recycling Oy anläggning för återvinning av plaster inleds