Jobb på Klimatfonden: Cindy och Juho berättar om sin praktikperiod på Klimatfonden

Praktikprogrammet på Klimatfonden fortsatte hösten 2023, då Investments kompletterades med två nya analyst trainees. Praktiken erbjöd Cindy Miettinen och Juho Tarvainen en oförglömlig erfarenhet som en del av Klimatfondens team och beredningen av finansieringsbeslut. Cindy och Juho värdesätter lärorna de fått i uppgifterna som analytiker och i en sakkunnig arbetsgemenskap.

Juho och Cindy inledde sin anställning som analyst trainees på Klimatfonden i början av hösten 2023.

”Min anställning som analyst trainee på Klimatfonden har varit en givande erfarenhet. Det var motiverande att få möjlighet att fördjupa min kompetens i fråga om analysering av investeringar och samtidigt jobba med ett betydelsefullt ämne. Jag har upplevt arbetet med sakkunniga yrkesmän på Klimatfonden som en mycket lärorik och unik möjlighet som jag tror mig ha nytta av långt in i framtiden. Efter detta är det fint att fortsätta magisterstudierna vid Aalto-universitetet,” berättar Juho Tarvainen.

”Praktikantperioden på Klimatfonden har varit intressant och mångsidig tack vare att projekten och arbetsuppgifterna varierat. Särskilt intressant har det varit att få sätta sig in i projekt inom olika branscher som inte tidigare varit bekanta för mig. Jag har haft möjlighet att delta i två projekt i olika branscher, av vilka jag i det ena av dem också hann se ett positivt finansieringsbeslut. Det har varit motiverande att göra genuint betydelsefullt analysarbete och jag är övertygad om att jag i min karriär har nytta av de läror som jag erhållit på Klimatfonden,” förklarar Cindy Miettinen.

Juhos praktik avslutades i december 2023 och Cindys i januari 2024. Klimatfonden tackar Cindy och Juho för deras praktikperioder och önskar dem glädje i de kommande studierna.

Temaartikel: Energi- och materiallösningarna understryks i utsläppsåtgärderna inom den byggda miljön
Klimatfonden beviljar 4 M€ till Filtrabits industriella lösningar för dammavskiljning