Jobb på Klimatfonden: Claudia och Laura berättar om sin höst i påverkansinvesteringarnas värld

Hösten 2022 inledde två praktikanter sitt arbete i Klimatfondens team Investments och en praktikant i teamet Communications and Sustainability. Praktikprogrammet har fått en fin start och erbjudit praktikanterna en möjlighet att fördjupa sig i Klimatfondens verksamhet på ett mångsidigt sätt med olika projekt och arbetsuppgifter. Så här beskriver analytikerpraktikanterna Claudia och Laura sin höst på Klimatfonden som avslutning på sin praktikperiod. 

På bilden till vänster Laura Luukkonen och till höger Claudia Kovács.

”Mitt anställningsförhållande som analytikerpraktikant på Klimatfonden har utgjort en berikande och upplysande erfarenhet. Jag har fått möjlighet att arbeta som en integral del av investeringsteamet och sätta mig in i intressanta projekt och utgående från mina önskemål också delta i arbetet med att utveckla organisationen som hänför sig till utvärderingen av investeringsobjekt. Arbetet på Klimatfonden har gett mig ny tilltro till möjligheterna till en betydelsefull karriär med frågor som gäller social omvandling och påverkan. Jag är tacksam över att ha getts möjlighet till denna unika erfarenhet och hoppas att praktikperioden blir lika framgångsrik för kommande praktikanter på Klimatfonden.” 

Claudia Kovács 

”Praktiken på Klimatfonden var lyckad och jag hoppas att jag får möjlighet att arbeta med påverkansinvesteringar även i framtiden. Det var fint att vara en del av en organisation där positiva miljökonsekvenser utgör grunden för allt beslutsfattande. I egenskap av analytikerpraktikant fick jag möjlighet att utvärdera bolags utsläppsminskningspotential och affärsverksamhet tillsammans med projektteamet. Det bästa i praktiken var också att få arbeta med kunniga människor och främja lösningar som stävjar klimatförändringen!” 

Laura Luukkonen 

Efter praktikperioden koncentrerar sig både Claudia och Laura på att slutföra sina magisterstudier vid Aalto-universitetet. Praktikprogrammet på Klimatfonden fortsätter våren 2023, då två nya praktikanter inleder sitt arbete i teamet Investments. Vi informerar om eventuella kommande praktikantplatser hos oss på vår webbplats och i social media. 

Lagen om Klimatfonden godkändes i riksdagen
Klimatfonden beviljar Hycamite ett kapitallån på högst 10 M€ för att främja produktionen av rent väte och industriellt kol